Pirmiausia – riba vietovėje!

Pasaulyje kadastro žemėlapiai nuo senų laikų naudojami nuosavybės riboms atvaizduoti ir nuosavybės teisėms kaupti, įrašyti. (pvz. 1630-1631m. Tokijo miesto kadastro žemėlapis). Tokio tipo informacijos naudojimas ypač aktualus mokesčių taikymo tikslais, kadangi vienoje vietoje sukaupta informacija apie turto dydį, jo nuosavybę ir mokestinę vertę.

Nekilnojamojo turto kadastro sąvokoje mes, be lietuviškų žodžių ir randame tarptautinį – kadastras (pranc. cadastre, gr. katastichon — lapas, sąrašas). Sąvokos aprašymas jau sako, jog kalbame apie tam tikrų objektų sąrašą, šiuo atveju – nekilnojamojo turto objektų (žemės sklypų, pastatų, patalpų).  Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapis Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro įstatyme apibrėžiamas taip – nekilnojamojo turto kadastro („sąrašo objektų“) grafinė dalis, kurioje parodoma nekilnojamojo turto kadastre įrašytų nekilnojamųjų daiktų vieta ir ribos valstybinėje koordinačių sistemoje. Ši informacija pateikiama skaitmenimis, grafiniais elementais.

Skaityti toliau

LGMS kreipėsi į Telia

radiodetection_gCAT4

LGMS kreipėsi į Telia Lietuva, AB dėl jai nuosavybės teise priklausančių tinklų rodymo vietovėje.

Žemiau pateikiame  rašto tekstą ir priedus.

DĖL TELIA LIETUVA, AB PRIKLAUSANČIŲ TINKLŲ RODYMO VIETOVĖJE

Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjunga (toliau – LGMS) kreipiasi dėl susiklosčiusios situacijos, kai didelės dalies Telia Lietuva, AB (toliau – Telia) valdomų tinklų geografinė padėtis nėra užfiksuota geodeziniais metodais ir atitinkama dokumentacija nebuvo pateikta į erdvinių duomenų informaciją tvarkančias atsakingas institucijas – savivaldybes. Pažymėtina, kad dažnai šios skaitmeninės vektorinės informacijos neturi arba jos neteikia geodezininkams ir pati Telia.

Esant aukščiau aprašytai situacijai geodezininkai ir matininkai, sudarydami topografinius planus ir atlikdami  kadastrinius matavimus ir norėdami juos suderinti su Telia privalo vykti į matuojamas teritorijas, kur Telia specialistai kabelių ieškiklių pagalba parodo kabelių buvimo vietas, kurias geodezininkai ir matininkai turi užfiksuoti geodeziniais prietaisais.

Skaityti toliau

Sveiki sulaukę Šv. Velykų!


Sveikiname visus su Šv. Velykomis!

Tegul jūsų namuose viešpatauja ramybė, santarvė ir meilė, tegul jūsų darbai būna įdomūs ir prasmingi!

Įvyko LGMS 2018 metų visuotinis narių susirinkimas (bus pildoma)

LGMS logotipas

2018 m. vasario 9 d. įvyko Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjungos 2018 metų visuotinis narių susirinkimas.

Dalijamės šio renginio video medžiaga ir skaitytais pristatymais ir tikimės, kad jie bus naudingi profesinei bendruomenei.

 

Geodezininkų ir matininkų profesinės veiklos priežiūros praktika. Jurgita Macinkevičienė. NŽT

Atsisiųskite pristatymą „Geodezininkų ir matininkų profesinės veiklos priežiūros praktika“.

 

Kadastriniai matavimai. Teisinis reglamentavimas ir jo taikymo praktika. Advokatė Virginija Kondratienė

 

Naujausių teisės aktų, reglamentuojančių matininkų ir geodezininkų veiklą apžvalga ir perspektyvos. Vytautas Paršeliūnas ir Jurgita Mileškaitė. LR ŽŪM.

Atsisiųskite pristatymą
Naujausių teisės aktų, reglamentuojančių matininkų ir geodezininkų veiklą apžvalga ir perspektyvos“.

 

Topografinių planų derinimo elektroninė paslauga. Dr. Žilvinas Stankevičius. VĮ GIS-Centras.

Atsisiųskite pristatymą „Topografinių planų derinimo elektroninė paslauga“.

 

Kadastro duomenų nustatymo ypatumai miške. Aurelijus Živatkauskas

 

Smart Office. Naujausi Leica Geosystems GPS ir 3D matavimų sprendimai

Atsisiųskite pristatymą „Naujausi Leica Geosystems GPS ir 3D matavimų sprendimai“ PDF formatu.

Atsisiųskite pristatymą „Naujausi Leica Geosystems GPS ir 3D matavimų sprendimai“ Power Point formatu.

 

 

Go back to top