Kodėl aš esu LGMS narys?

Vienas iš sąjungos steigėjų, ilgametę darbo patirtį turintis Lietuvos matininkas, taikliai išdėstė savo stojimo į Lietuvos ir geodezininkų sąjungą motyvus.

Kiekvienas iš mūsų savęs turime paklausti: Ko buriamės į šią organizaciją? Kokie kiekvieno mūsų motyvai, priežastys ir tikslai? Į šiuos klausimus turime atsakyti trumpai ir aiškiai. Aš LGMS esu dėl šių motyvų, priežasčių ir tikslų:

Manęs, kaip smulkaus verslo atstovo, iki LGMS atsiradimo negynė ir mano interesų neatstovavo jokia kita Lietuvoje gyvuojanti profesinė asociacija ar sąjunga.

1 tikslas: Kad LGMS gintų mano, mano klientų ir Valstybės interesus. Noriu dirbti ir uždirbti, tarnaudamas savo klientams ir Lietuvos valstybei.

Įstatymai, techniniai reglamentai, taisyklės sukurti ir kuriami neatsižvelgiant į mano, mano klientų ir Valstybės interesus.

2 tikslas: Noriu dalyvauti jų kūrime.

Manęs netenkina, kad už mane ir man sukurtus, sukūrusieji įstatymus, techninius reglamentus taisyklės ir t.t. neneša jokios atsakomybės. Dėl jų netobulumo kenčiu aš, mano klientai ir Valstybė.

3 tikslas: Pasiekti, kad už blogai parengtus įstatymus, techninius reglamentus, taisykles ir t. t. atsakytų jų rengėjai.

Netenkina NŽT vadovybės požiūris į mano, mano klientų, rajonų skyrių darbuotojų problemas, lūkesčius, netenkina bendravimas ir problemų sprendimo būdai.

4 tikslas: Rasti bendrą kalbą su NŽT ir kitomis valstybinėmis institucijomis (mūsų tikslai yra bendri).

Netenkina viešųjų pirkimų įstatymas. Jis naudingas tik monopolistams. Žlugdomas smulkus verslas.

5 tikslas: Pakeisti viešųjų pirkimų įstatymą, kuris nediskriminuotų – nežlugdytų smulkaus verslo.

Netenkina programinės įrangos platintojų monopolija.

6 tikslas: Kad konkretaus darbo atlikimui galėčiau pasinaudoti kelių programinės įrangos tiekėjų produktais.

Netenkina kvalifikacijos kėlimo kursai, juose dėstomi dalykai ir dėstymo būdai.

7 tikslas: Kvalifikacijos kėlimo kursuose noriu girdėti tai, ko man reikia iš tikrųjų, ir girdėti tai iš profesionalaus lektoriaus lūpų.

Netenkina mano darbų patikra kai kuriuose NŽT rajonų skyriuose.

8 tikslas: Pasiekti, kad tikrintojas visų pirma būtų tos srities specialistas ir būtų dirbęs gamyboje.

Netenkina nesąžiningi profesijos „broliai“, turintys „stogą“ ir dirbantys bet kaip, tuo iškreipdami darbų kainas.

9 tikslas: Vidinė mūsų savikontrolė.

Jeigu jūs pritariate šioms mintims, kviečiame visus užpildyti kandidato į LGMS narius anketą.

Sąjungos veiklos tikslų sąrašas nėra baigtinis. Jei žinote svarbesnius uždavinius, parašykite mums, mes būtinai atsižvelgsime ir visi kartu dirbsime pagal sąjungos narių nustatytus prioritetus.

Scroll to Top