AB ESO tinklų priverstinis tikslinimas vietovėje

2020.01.19 AB ESO informavo LGMS, kad nuo šiol (tiksli data nenurodyta) ESO nederins per TOPD teikiamų derinimų topografinių planų tuo atveju, jei nesutaps juose esančių ESO priklausančių tinklų ir ESO duomenų bazėse esančių tinklų koordinatės, bei nustatė prievolę geodezininkams atlikti tinklų patikslinimą išsikviečiant į vietą ESO atstovus.

Suprantame, kad ESO tinklai yra tvarkingesni nei AB Telia ir, galbūt, problemų nekils tiek daug, tačiau atkreipsime kolegų dėmesį į keletą aspektų.
Skaityti toliau

Su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais Metais!

Viešpaties gimimas

Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjunga sveikina visus kolegas su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais Metais!

Matininkų susitikimas su NŽT ir ŽŪM atstovais esamoms problemoms kadastrinių matavimų srityje aptarti

Turi būti aptariamas matininko statuso keitimo poreikis. Šiuo metu matininkams numatyta atsakomybė, tačiau sprendimus dėl nekilnojamojo turto objektų priima ne jie, o  viešojo administravimo subjektai. Kritikuotina selektyviai vykdoma matininkų veiklos priežiūra.

Žemės reformos procesams einant į pabaigą, Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjungos (LGMS) iniciatyva iškeltas klausimas dėl kadastrinių matavimų vykdymo šalyje kokybės.  Reaguojant Nacionalinės žemės tarnybos ( NŽT) vadovai pasiūlė organizuoti apskritojo stalo diskusijas rūpimoms problemoms aptarti.

NŽT konstatuoja, kad apie 30 % rengiamų žemės sklypų kadastrinių matavimų bylų po pirmo patikrinimo grąžintos matininkams taisyti. Statistikai antrina ir VĮ “Registrų centras”. Deja, bet nėra statistikos kiek NŽT ir VĮ “Registrų centras” tikrindami kadastrinių matavimų bylas priima klaidingų išvadų (atliekant patikrą nėra prievolės turėti kvalifikacinį pažymėjimą). Patikros metu ne specialistas tikrina kvalifikuoto matininko parengtas kadastrinių matavimų bylas. Dažniausiai matininkai sutinka su patikros “klaidomis” ir paklūsta NŽT spaudimui, dėl ilgo apskundimo proceso.

Matininkai teikia priekaištus NŽT dėl funkcijų vykdymo: nėra sukurtos vieningos žemės sklypų archyvinių dokumentų sistemos; NŽT skyriai nespėja derinti dokumentų per teisės aktuose nurodytus terminus; NŽT specialistų kvietimas į žemės sklypų ženklinimą – perteklinis.

Teisėkūros klausimais tikslinga, rengiant teisės aktų projektus, pakeitimus, pasiūlymus aptarti kartu dalyvaujant Žemės ūkio ministerijos, NŽT atstovams ir siūlymus pateikusiems asmenims – geodezininkų , matininkų giminingų asociacijų atstovams.

Taip pat akcentuotina, kad dalinai iš biudžetinių lėšų finansuojamų valstybinių įmonių veikla iškraipo konkuravimą matavimų srityje laisvos rinkos sąlygomis, o šių įmonių veiklos priežiūra skiriasi nuo privataus sektoriaus.

2019 lapkričio 14 d. Gedimino per. 19 Vilniuje (Žemės ūkio ministerijos didžiojoje salėje) įvyks susitikimas įvardintoms temoms aptarti. (Pradžia 10:00 val.)

LGMS sueiga 2019

Kiekvienais metais LGMS nariai ir kolegos rugsėjo mėn. renkasi kokiame nors Lietuvos kampelyje aptarti savo reikalus. Šį kartą LGMS narių  sueiga vyks 2019 m. rugsėjo 14-15 d. sodyboje „Laukinė kriaušė“ esančioje Kaišiadorių rajone, Liutonių kaime. Kviečiame aktyviai dalyvauti visus (ne tik LGMS narius) matininkus, geodezininkus ir žemėvaldos projektų rengėjus. Paskubėkite — vietų skaičius ribotas.
P.S. norintiems dalyvauti LGMS narystė nebūtina
Registracija tel. +37065085571
Nariams smulkesnė informacija teikiama MS Teams aplinkoje.
Go back to top