Rekomendacija matininkams dėl kadastrinių matavimų Nuostatų 22p. atvejais

LGMS logotipas

Vienos nuosavybės egzistavimas keliuose plotuose buvo galimas jau nuo šalies nepriklausomybės pradžios. Štai 1992-04-30 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 316 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio žemės (su nekilnojamojo turto elementais) kadastro nuostatų tvirtinimo“ 2 p. nurodyta “ Valstybinio žemės kadastro pirminės apskaitos objektas yra žemėnauda arba ją sudarantys žemės sklypai. Žemėnauda – tai žemės sklypas, turintis vietovėje pažymėtas ribas ir įstatymų nustatyta tvarka suteiktas (įsigytas) nuosavybėn arba išnuomotas fiziniams ir juridiniams asmenims. Kai žemėnauda nesudaro vientiso žemės masyvo, ji apskaitoma ir apibūdinama pagal atskirus žemės sklypus.

Skaityti toliau

Linksmų šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų!

Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjunga linki visiems kolegoms linksmų šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų!

Planavimo reformos pertvarka

Teritorijų planavimas – tai procesas, kuriuo kompleksiškai planuojama teritorija. Jis daro įtaką didelei visuomenės daliai, ekonominiam ir socialiniam teritorijos vystymuisi, aplinkai, žmonių sveikatai, todėl, planuojant teritorijas, svarbu suderinti visų šalių interesus.

Nuo 1996 m. iki 2014 m. galiojo iš esmės nepakeista planavimo tvarka. Detaliųjų planų rengimas, derinimas bei kiti teritorijų planavimo sistemos klausimai buvo pernelyg biurokratizuoti, ištempti laike, turintys daug „pilkų zonų“. Šios priežastys lėmė eilės įstatymų pakeitimą.

Skaityti toliau

Sustabdytas naujų GKTR galiojimas

2020-12-04 Žemės ūkio ministerija atšaukė pirmą kartą per 20 metų atnaujintus ir įsigaliojusius  geodezijos ir kartografijos reglamentus GKTR 1:01:2020, GKTR 2.01:2020 bei GKTR 3.01:2020 ir grąžino iki tol galiojusius reglamentus.

Turime pasakyti, kad sužinoję apie naujųjų reglamentų įsigaliojimą buvome ganėtinai nustebinti, kad nebuvo numatytas joks pereinamasis laikotarpis. Vien šis faktas rodė, kad tie, kurie yra atsakingi už reglamentus nelabai suvokia, kokius pasikeitimus pastarieji turėjo atnešti.

Skaityti toliau
Go back to top