Apklausa dėl žemės reformos projektų taisymo kadastrinių matavimų metu

Geodezijos ir kartografijos įstatymo pasikeitimai (projektas)

2020.08.10 TAIS paskelbtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo Nr. IX-415 pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 381 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projektas.

Skaityti toliau

Įvyko pakartotinis LGMS visuotinis 2020 m. narių susirinkimas

LGMS logotipas

2020 m. liepos 30 d. nuotoliniu būdu įvyko pakartotinis LGMS visuotinis 2020 m. narių susirinkimas.

Susirinkimo metu išklausyta valdybos darbų ir revizoriaus ataskaitos, pristatyti esminiai GKTR projektų pasikeitimai, išrinkti du nauji sąjungos valdybos nariai – Vidmantas Timinskas ir Dovilė Bukauskaitė.

Pakartotinis LGMS 2020 visuotinis narių susirinkimas

Pakartotinis LGMS 2020 visuotinis narių susirinkimas bus rengiamas nuotoliniu būdu š.m. liepos 30 d. 12:00 val. MS Teams pagalba.

Renginio dienotvarkė:
  1. Valdybos ataskaita
  2. Pirmininko ataskaita
  3. Revizoriaus ataskaita
  4. Narių pranešimai (siūlykite temas)
  5. Matininkų veiklos reguliavimo vizija
  6. Kvalifikacinių kursų rengimas

 

Go back to top