Paskelbti nauji geodezijos techniniai reglamentai

Vakar teisės aktų registre paskelbti nauji geodezijos ir kartografijos techniniai reglamentai.

GKTR 1:01:2020 – „TOPOGRAFINIŲ OBJEKTŲ GEODEZINIŲ MATAVIMŲ ATLIKIMO IR TOPOGRAFINIŲ PLANŲ SUDARYMO TVARKA“

GKTR 2.01:2020 – „INŽINERINIŲ TINKLŲ OBJEKTŲ GEODEZINIŲ MATAVIMŲ ATLIKIMO IR INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANŲ SUDARYMO TVARKA“

GKTR 3.01.:2020 „IŠMATUOTŲ TOPOGRAFINIŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ OBJEKTŲ ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINYS“

Reglamentai įsigalioja iš karto, be pereinamojo laikotarpio.

Primename, kad reglamentų projektai buvo skelbti 2020 m. birželio mėn.

Pasikeitimų bus tikrai daug – verta paminėti, kad reikės deklaruoti matavimų tikslumą, apskaičiuojant jį pagal nurodytą metodiką ir teikiama nauja atributinių duomenų specifikacija brėžiniams DWG formatu – perduodant ją per DWG blokų atributus.

Apklausa dėl žemės reformos projektų taisymo kadastrinių matavimų metu

Geodezijos ir kartografijos įstatymo pasikeitimai (projektas)

2020.08.10 TAIS paskelbtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo Nr. IX-415 pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 381 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projektas.

Skaityti toliau

Įvyko pakartotinis LGMS visuotinis 2020 m. narių susirinkimas

LGMS logotipas

2020 m. liepos 30 d. nuotoliniu būdu įvyko pakartotinis LGMS visuotinis 2020 m. narių susirinkimas.

Susirinkimo metu išklausyta valdybos darbų ir revizoriaus ataskaitos, pristatyti esminiai GKTR projektų pasikeitimai, išrinkti du nauji sąjungos valdybos nariai – Vidmantas Timinskas ir Dovilė Bukauskaitė.

Go back to top