Geoido LIT20G konvertavimas ir perėjimas prie jo nuo LIT15G geoido

Geoidas

Prieš porą savaičių geoportal.lt tinklapyje buvo paskelbti naujo geoido – LIT20G duomenys. Apie naują LIT20G geoidą paskelbtas straipsnis NŽT tinklapyje. Stebėtina, kad iš geoportal.lt buvo pašalinta informacija apie LIT15G geoidą – tai nesuprantama, nes šie duomenys turėtų būti visada prieinami dėl tos priežasties, kad turi būti išlaikyta galimybė atsekti matavimų duomenis – pvz. įvairių ginčų sprendimui ir pan.

Su perėjimu nuo LIT15G prie LIT20G susiję bent du klausimai – pirma, senesnių imtuvų savininkams kyla keblumų, iš kur gauti jiems tinkamą geoido failą, nes netgi imtuvus pardavę gamintojai teigia, kad neturi galimybių jiems padėti, o GIS-centras ir neprivalo pateikti visais įmanomais formatais (su tuo mes sutinkame); antra – kaip elgtis pereinamuoju laikotarpiu, kai pagal NŽT straipsnio 8 pav. pateiktą informaciją matome, kad žaliuose plotuose geoidų aukščiai gali skirtis net iki 7 cm. Tai elementariai reiškia, kad pamatavus tą patį tašką su skirtingu geoidu, gausime 7 cm aukščių skirtumą, kas daugeliu atvejų yra nepriimtina.

Šiame straipsnyje parodysime, kaip galima konvertuoti geoido failą viešai prieinamais įrankiais bei pateiksime geoido failų skirtumų visos Lietuvos teritorijoje žemėlapį QGIS formatu.

Skaityti toliau (prieinama tik LGMS nariams)

Advokatas pataria: Matininko įgaliojimai atliekant kadastrinius matavimus – SŽNS nustatymas ar jų patikslinimas?

Advokatas pataria: Matininko įgaliojimai atliekant kadastrinius matavimus – specialiųjų žemės naudojimo sąlygų (paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų) nustatymas ar jų patikslinimas?

Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT) 2020-11-19 interneto svetainėje paskelbus iš Aplinkos ministerijos gautą išaiškinimą kaip, vadovaujantis Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540 „Dėl paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), kadastrinių matavimų metu turėtų būti nustatomi paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų pločiai, matininkų bendruomenėje kilo nemažos diskusijos. Šiuo klausimu diskutuota ir Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjungoje (toliau – LGMS), klausimas svarstytas LGMS valdybos posėdžiuose, nutarta kreiptis išaiškinimo į Advokatės Virginijos Kondratienės kontorą, besispecializuojančią žemės teisės klausimais.

Skaityti toliau

Rekomendacija matininkams dėl kadastrinių matavimų Nuostatų 22p. atvejais

LGMS logotipas

Vienos nuosavybės egzistavimas keliuose plotuose buvo galimas jau nuo šalies nepriklausomybės pradžios. Štai 1992-04-30 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 316 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio žemės (su nekilnojamojo turto elementais) kadastro nuostatų tvirtinimo“ 2 p. nurodyta “ Valstybinio žemės kadastro pirminės apskaitos objektas yra žemėnauda arba ją sudarantys žemės sklypai. Žemėnauda – tai žemės sklypas, turintis vietovėje pažymėtas ribas ir įstatymų nustatyta tvarka suteiktas (įsigytas) nuosavybėn arba išnuomotas fiziniams ir juridiniams asmenims. Kai žemėnauda nesudaro vientiso žemės masyvo, ji apskaitoma ir apibūdinama pagal atskirus žemės sklypus.

Skaityti toliau

Linksmų šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų!

Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjunga linki visiems kolegoms linksmų šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų!

Go back to top