Su kovo 11-ąja – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena!

Sveikiname visą profesinę bendruomenę su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena!

Su Vasario 16-ąja – Lietuvos valstybės atkūrimo diena!

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai. 1918 m. vasario 16 d. Delfi.lt nuotrauka

Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjunga sveikina visus kolegas Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga!

Linkime visiems gyventi ir dirbti „Tautiškos giesmės“ dvasia!

Lietuva, Tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žeme,
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.

Tegul Tavo vaikai eina
Vien takais dorybės,
Tegul dirba Tavo naudai
Ir žmonių gėrybei.

Tegul saulė Lietuvoj
Tamsumas prašalina,
Ir šviesa, ir tiesa
Mūs žingsnius telydi.

Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi!

LAKD atnaujino žemės sklypų planų derinimų instrukcijos aprašymą

Lietuvos automobilių kelių direkcija papildė savo viešai prienamus duomenis kelių ruožų kategorijomis, kurias žinant, pasinaudojus Kelių įstatymu galima lengvai nusistatyti nominalų kelio plotį, matuojant sklypus, besiribojančius su valstybiniais keliais. Ypač aktualu rajono kelių IV ir V kategorijų atvejais, kai juostos pločiai  atitinkamai yra 19 ir 18 m.

Informacija pasidalino UAB  "Aplinkos inžinerija" direktorius Orlandas Pupalaigis.

Įvyko visuotinis susirinkimas (konferencija) LGMS 2019

LGMS valdyba. 2019-2022 m. kadencija

2019 m. vasario 8 d. įvyko visuotinis LGMS narių susirinkimas ir konferencija.

Žilvinas Stankevičius iš VĮ "GIS-Centras" pranešė, kad 2019 m. gegužės mėn. bus parengtas naujas GKTR projektas (!), o svarbiausiu renginio pranešimu tapo Architektų rūmų pirmininkės Daivos Veličkaitės pranešimas apie tai, kaip buvo įkurti Architektų rūmai. Pagrindinės pranešimo mintys:

 • Architektų rūmai be privalomos narystės veikė ištisus 10 metų;
 • Tuo laikotarpiu juose buvo 2,5 etato, rūmų veikla merdėjo. Šiuo metu rūmuose yra 10 etatų, bendradarbiaujama su visa eile teisininkų ir t.t.;
 • Priėmus valingą sprendimą siekti savivaldos intensyvus darbas užtruko kelis metus;
 • Šiuo metu narystė rūmuose yra privaloma;
 • Nario mokesčio surinkimas siekia 98,5%;
 • Didžioji Architektų rūmų narių dalis jų veiklą vertina teigiamai. Netgi taip teigiamai, kad nariai savanoriškai susimoka dalyvio mokestį už renginį, kuriame patys negali dalyvauti;
 • Architektų rūmams priklauso apie 1400 atestuotų architektų;
 • Šiuo metu savivaldos siekia inžinieriai, esantys Aplinkos ministerijos pavaldume;
 • Architektų rūmų atstovė minėjo, kad vidiniuose Architektų rūmų pokalbiuose buvo išreikšta nuomonė, jog yra teigiama, kad ir kitose susijusiose srityse steigtųsi realiai veikianti savivalda;
 • Kuriant rūmus reikia vadovautis aukščiausiais profesiniais reikalavimais ir etinėmis nuostatomis bei būti pasirengus tam, kad juos įkūrus vyks natūralus rūmų vadovybės rinkimų ir kaitos procesas demokratiniu būdu. Būti pasiruošus etikos komisijos veiklai.
 • Yra ir nepatenkintų rūmų narių, su kuriais tenka susitikti teismuose, yra puolimo kampanijų žiniasklaidoje, tačiau rūmų narių apklausos rodo, jog dauguma jų rūmų veiklą vertina teigiamai.

Išklausę šį pranešimą, o taip pat įvertinę vėliau renginyje paskelbtą GKTR projekto naujieną bei savo šešerių metų bendravimo su valstybinėmis institucijomis patirtį, painią ir neparengtą TOPD ir SEDR tvarkų įvedimą, apžvelgusi NŽT matininkų ir geodezijos komisijos vertinimo darbą, NŽT nenorą įsileisti profesinių sąjungų atstovus į šios vertinimo komisijos posėdžius, teismų, kuriuose atsiduriame vis dažniau, praktiką, LGMS suprato, kad vienintelis kelias pasiekti padėties pagerėjimą mūsų srityje – tai siekti savivaldos sutartinėmis visų esamų profesinių sąjungų, akademinės visuomenės, geodezinių įmonių ir pavienių kolegų jėgomis.

Šiuo pareiškiame, kad LGMS savo svarbiausiu strateginiu veiklos tikslu skelbia matininkų ir geodezininkų savivaldos įkūrimą.

Visus kitus darbus iki tikros savivaldos įkūrimo laikome tarpiniais ir eikvosime jiems tik minimalius savo resursus.

Apie artimiausius žingsnius profesinę bendruomenę informuosime po pirmojo naujos LGMS valdybos susirinkimo, o tuos, kurie iš karto pritaria idėjai ir pasiryžta dalyvauti savivaldos kūrime, kviečiame stoti į LGMS sąjungą.

Go back to top