Sveiki sulaukę šv. Velykų!

Kristaus prisikėlimas. Tintoretas.

Kristaus prisikėlimas. Tintoretas, 1565 m.

 

Su kovo 11-ąja – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena!

Sveikiname visą profesinę bendruomenę su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena!

Su Vasario 16-ąja – Lietuvos valstybės atkūrimo diena!

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai. 1918 m. vasario 16 d. Delfi.lt nuotrauka

Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjunga sveikina visus kolegas Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga!

Linkime visiems gyventi ir dirbti „Tautiškos giesmės“ dvasia!

Lietuva, Tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žeme,
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.

Tegul Tavo vaikai eina
Vien takais dorybės,
Tegul dirba Tavo naudai
Ir žmonių gėrybei.

Tegul saulė Lietuvoj
Tamsumas prašalina,
Ir šviesa, ir tiesa
Mūs žingsnius telydi.

Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi!

LAKD atnaujino žemės sklypų planų derinimų instrukcijos aprašymą

Lietuvos automobilių kelių direkcija papildė savo viešai prienamus duomenis kelių ruožų kategorijomis, kurias žinant, pasinaudojus Kelių įstatymu galima lengvai nusistatyti nominalų kelio plotį, matuojant sklypus, besiribojančius su valstybiniais keliais. Ypač aktualu rajono kelių IV ir V kategorijų atvejais, kai juostos pločiai  atitinkamai yra 19 ir 18 m.

Informacija pasidalino UAB  "Aplinkos inžinerija" direktorius Orlandas Pupalaigis.

Go back to top