Lex specialis derogat legi generali: specialioji norma nugali bendrąją

Primename, kad 2017 m. gruodžio 20 d. LRV nutarimo Nr. 1099 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 ,,Dėl Nekilnojamojo turto kadastro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“  priėmimo posėdžio protokole pažymėta –  „Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 18 straipsnio 1 dalį, pavesti Žemės ūkio ministerijai iki 2018 m. kovo 1 d. pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei parengtą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo pakeitimo įstatymo projektą – nurodant nekilnojamojo turto kadastro valdytoją Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją, taip pat pakeičiant / papildant kitas su nekilnojamojo turto kadastro valdytoju susijusias nuostatas“.

Skaityti toliau

Sveikiname su Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiu!

LGMS logotipas

Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metis mena sunkiai nueitą kelią, kurį lietuvių tauta įveikė tik tikėjimo, dvasinės stiprybės, atkaklumo ir vienybės dėka.

Kad ir kokie būtume skirtingi, mus jungia profesija, tautos istorija ir tradicijos.

Tegul mūsų visų prasmingu darbu būna meilė ir pagarba savo Tėvynei Lietuvai.

Puoselėkime bendravimą, tegul mūsų niekada neapleidžia tikėjimas, pilietiškumo dvasia, pareiga ir pakantumas vienas kitam.

Išlikime verti iškovotos laisvės ir semkimės stiprybės iš praeities.

Geriausios kloties Jūsų darbuose Lietuvos žmonių labui, tikėjimo ir sveikatos įveikiant dabarties iššūkius linki Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjunga.

LGMS 2018 metų visuotinio narių susirinkimo programa (atnaujinta 2018.02.07)

2018 m. vasario 9 d. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje įvyks „Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjungos“ visuotinis 2018 metų narių susirinkimas.

Renginyje laukiami ne tik LGMS nariai, tačiau ir svečiai, todėl vasario 9 d. vietoje ribų nužymėjimų planuokite kelionę į miškų kolegiją ir bendravimą su kolegomis!

Jei ketinate dalyvauti, labai prašome Jūsų užsiregistruoti (nors tai nėra privaloma).

LGMS nariai gali dalyvauti diskusijoje mūsų forume.

Jei turite klausimų iš žemiau pateiktos programos, pateikite juos čia ir mes perduosime juos pranešėjams.

Skaityti toliau

LGMS 2018 metų visuotinis narių susirinkimas

2018 m. vasario 9 d. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje įvyks „Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjungos“ visuotinis 2018 metų narių susirinkimas.

Programą, kaip ir visada, sudarys oficialioji ir diskusijų dalis, kurioje kalbėsime apie TOPD, e-Bylos sistemas bei paliesime kitus, įdomius ir aktualius klausimus.

Programa beveik baigta, tačiau ją paskelbsime paskutinę savaitę prieš renginį.

Jei turite klausimų dėl TOPD, e-Bylos, miškų kadastro ar kitos srities, pateikite juos čia ir mes perduosime juos pranešėjams.

LGMS nariai gali dalyvauti diskusijoje mūsų forume.

Renginyje laukiami ne tik LGMS nariai, tačiau ir svečiai, todėl vasario 9 d. vietoje ribų nužymėjimų planuokite kelionę į miškų kolegiją ir bendravimą su kolegomis!

Jei ketinate dalyvauti, labai prašome Jūsų užsiregistruoti (nors tai nėra privaloma).

Go back to top