LGMS gavo atsakymą iš Telia

radiodetection_gCAT4

LGMS gavo atsakymą į savo paklausimą dėl Telia priverstinai taikomos tinklų rodymo vietovėje paslaugos. Atsakymas visiškai formalus ir, nors Telia „lieka atvira pasiūlymams“, duodama suprasti, kad ši problema iš pačios Telia pusės niekaip sprendžiama nebus.

LGMS supranta, kad laukia ilgas kelias, tačiau  šią problemą, kuri kamuoja mus daugiau kaip 15 metų, kažkada reikia pradėti spręsti iš esmės. Spręsdami bet kurį ginčą, teisinėje valstybėje privalome laikytis subordinacijos bei pateikti tinkamai susistemintus ir apibendrintus įrodymus, todėl prašome visų šios problemos varginamų kolegų taip prisidėti prie jos sprendimo:

  1. Reikalauti iš Telia Lietuva AB, kad už kabelių rodymo vietovėje paslaugas būtų išrašomas atskiros sąskaitos, kuriose būtų aiškiai nurodyta vietovė ir objektas, t.y. nesutikti su tuo, kad paslaugos vertė būtų skaičiuojama kartu Telia Lietuva AB teikiamų ryšio paslaugų kaina.
  2. Atsisiųskite šį archyvą su paruošta aplankų struktūra ir šablonais. Taip pat rasite trumpą instrukciją, kaip reikėtų kaupti informaciją apie objektus, kuriuose reikėjo kabelių rodymo paslaugos. LGMS prašo atsiųsti jai duomenis birželio pabaigoje (apie tai priminsime užsiprenumeravusius Telia naujienas, žr. žemiau), kad galėtume juos preliminariai įvertinti, tačiau ir toliau nesustoti ir kantriai juos kaupti, nes tikėtina, kad lengvai ir greitu laiku problemos išspręsti nepavyks. Kuo daugiau įrodymų surinksime, tuo svaresnė bus mūsų pozicija. Apibendrintais nuasmenintais duomenimis pasidalinsime viešai.

Skaityti toliau

Pirmiausia – riba vietovėje!

Pasaulyje kadastro žemėlapiai nuo senų laikų naudojami nuosavybės riboms atvaizduoti ir nuosavybės teisėms kaupti, įrašyti. (pvz. 1630-1631m. Tokijo miesto kadastro žemėlapis). Tokio tipo informacijos naudojimas ypač aktualus mokesčių taikymo tikslais, kadangi vienoje vietoje sukaupta informacija apie turto dydį, jo nuosavybę ir mokestinę vertę.

Nekilnojamojo turto kadastro sąvokoje mes, be lietuviškų žodžių ir randame tarptautinį – kadastras (pranc. cadastre, gr. katastichon — lapas, sąrašas). Sąvokos aprašymas jau sako, jog kalbame apie tam tikrų objektų sąrašą, šiuo atveju – nekilnojamojo turto objektų (žemės sklypų, pastatų, patalpų).  Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapis Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro įstatyme apibrėžiamas taip – nekilnojamojo turto kadastro („sąrašo objektų“) grafinė dalis, kurioje parodoma nekilnojamojo turto kadastre įrašytų nekilnojamųjų daiktų vieta ir ribos valstybinėje koordinačių sistemoje. Ši informacija pateikiama skaitmenimis, grafiniais elementais.

Skaityti toliau

LGMS kreipėsi į Telia

radiodetection_gCAT4

LGMS kreipėsi į Telia Lietuva, AB dėl jai nuosavybės teise priklausančių tinklų rodymo vietovėje.

Žemiau pateikiame  rašto tekstą ir priedus.

DĖL TELIA LIETUVA, AB PRIKLAUSANČIŲ TINKLŲ RODYMO VIETOVĖJE

Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjunga (toliau – LGMS) kreipiasi dėl susiklosčiusios situacijos, kai didelės dalies Telia Lietuva, AB (toliau – Telia) valdomų tinklų geografinė padėtis nėra užfiksuota geodeziniais metodais ir atitinkama dokumentacija nebuvo pateikta į erdvinių duomenų informaciją tvarkančias atsakingas institucijas – savivaldybes. Pažymėtina, kad dažnai šios skaitmeninės vektorinės informacijos neturi arba jos neteikia geodezininkams ir pati Telia.

Esant aukščiau aprašytai situacijai geodezininkai ir matininkai, sudarydami topografinius planus ir atlikdami  kadastrinius matavimus ir norėdami juos suderinti su Telia privalo vykti į matuojamas teritorijas, kur Telia specialistai kabelių ieškiklių pagalba parodo kabelių buvimo vietas, kurias geodezininkai ir matininkai turi užfiksuoti geodeziniais prietaisais.

Skaityti toliau

Sveiki sulaukę Šv. Velykų!


Sveikiname visus su Šv. Velykomis!

Tegul jūsų namuose viešpatauja ramybė, santarvė ir meilė, tegul jūsų darbai būna įdomūs ir prasmingi!

Go back to top