ŽŪM išaiškinimas dėl topografinių planų derinimo (papildyta)

Straipsnio papildymas 2018.01.09

LGMS gavo žodinę pretenziją  iš UAB "Šakių vandenys" atstovo A. Jakščio (raštu teikti pretenziją atsisakė), jog tendencingai nušvietėme žemiau aprašytą situaciją, todėl dar kartą susisiekėme su UAB "Geovizija" ir pasiaiškinome situaciją papildomai. UAB "Geovizijos" geodezininkas J. Petraitis paaiškino, kad pirmojo derinimo metu "Šakių vandenys" pateiktas pastabas buvo sunku įskaityti ir suprasti, linijos buvo išbraižytos ranka ir netiksliai, todėl jas perbraižyti bet kaip ir atsakyti už pateiktą medžiagą jie nesiryžo, o kreipėsi į ŽŪM, pateikdami topografinius planus su "Šakių vandenų" pastabomis ir prašydami paaiškinti, ar pagal tokiu būdu pateiktas pastabas jie turėtų į planus įnešti naują informaciją. ŽŪM atsakė neigiamai tiek žodžiu, tiek raštu. Pridedame iš ŽŪM gautą skenuotą pateiktų dokumentų kopiją, kurioje patys galite įvertinti teiktų pastabų kokybę. Pažymėtina, kad po ŽŪM atsakymo "Šakių vandenys" suderino topografinius planus, juose reikiamą informaciją pažymėdami aiškiai ir suprantamai (pridedame), todėl UAB "Geovizija" nesudarė jokių sunkumų ja papildyti skaitmeninius planus.

2017.11.24 ŽŪM 1JA-544 visi skenuoti dokumentai
2017.12.14_Geovizija_Planas
2017.12.14_Geovizija_Planas1
2017.12.14_Geovizija_Planas2

 

Pirminis LGMS straipsnis

Visi esame susidūrę su situacija, kai inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos reikalauja topografiniame plane atvaizduoti komunikacijas, apie kurias neturi informacijos nei savivaldybė, nei juos eksploatuojanti organizacija. Kolegos iš UAB "Geovizija" nepasidavė spaudimui ir pasiekė, kad po ŽŪM išaiškinimo UAB "Šakių vandenys" suderintų topografinį planą pateikdami jam pastabas ir išvengė papildomų, ne dėl jų kaltės atsiradusių darbo sąnaudų.

Tokia situacija, kai komunikacijų – vandentiekio, nuotekų, elektros kabelių, ryšių – kontrolinės nuotraukos nėra sudaromos yra gana paplitusi, o ją lemia tai, kad tokiu būdu inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos susimažina komunikacijų įvedimo vartotojams kaštus arba, perkeldama kontrolinės nuotraukos sudarymo kaštus užsakovui/vartotojui pastarojo neinformuoja apie šią prievolę, netiesiogiai skatindama jį pradėti naudotis komunikacijų eksploatavimo paslaugomis kuo greičiau ir kuo pigiau. Kad komunikacijos nutiestos ir pradėtos naudoti inžinerinius tinklus eksploatuojančiai organizacijai yra visiškai akivaizdu tiek iš išrašomų sąskaitų, tiek iš to, kad topografams bandoma primesti prievolė šiuos tinklus parodyti atnaujinamuose topografiniuose planuose, todėl čia jos pačios turėtų imtis iniciatyvos tvarkyti susidariusią situaciją – tiek reikalauti, kad būtų sudaromos kontrolinės nuotraukos, tiek patiems palaikyti skaitmeninę duomenų bazę – šiais laikais DWG ar GIS palaikančios PĮ yra tikrai nemažai ir tokios skaitmeninės bazės palaikymo kaštai nedidelius tinklus eksploatuojančioms įmonėms neturėtų būti problema.

Manome, kad šis ŽŪM išaiškinimas labai tinkamas naudoti tokiose situacijose ir pagaliau galime pradėti reikalauti, kad trūkstamos komunikacijos būtų atvaizduojamos ne pagal "parodymus vietoje su virgulėmis", o naudojant tikrą kontrolinių nuotraukų medžiagą, todėl su UAB "Geovizija" leidimu čia teikiame susipažinimui susirašinėjimo dokumentus.

2017-10-16_geovizija_prasymas_derinti.pdf

2017-10-23_sakiu_vandenys_atsisakymas_derinti.pdf

2017-11-07_geovizija_nzt.pdf

2017-12-11_zum_isaiskinimas_3ja-332-8-14-e.pdf

Linksmų Šventų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų!

LGMS logotipas

Prezidentė: Registrų centras nebelobs valstybės sąskaita

Lietuvos Respublikos prezidentės spaudos tarnyba praneša: „Registrų centras nebelobs valstybės sąskaita”.

Žemiau pateikiame pranešimo tekstą:

Ketvirtadienis, gruodžio 7 d. (Vilnius). Seimas priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotas Valstybės informacinių išteklių valdymo, Civilinio kodekso, Akcinių bendrovių, Mažųjų bendrijų ir Viešųjų įstaigų įstatymų pataisas, kurios leis valstybei ir savivaldybėms nemokamai naudotis valstybės registrais, sumažins Registrų centro įkainius ir biurokratinę naštą šalies gyventojams.

Dabar didžioji dalis valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų privalo mokėti už teikiamus ir už gaunamus duomenis iš valstybės registrų. Pasak Prezidentės, tokia situacija, kai valstybė priversta pirkti duomenis pati iš savęs, yra absurdiška, prasilenkia ne tik su viešojo administravimo principais, bet ir su Europos Sąjungos rekomendacijomis dėl nemokamo keitimosi informacija.
Read more…

VGTU kviečia studijuoti „Geodezijos ir kadastro” katedroje

Moksleivius ir mokslus baigiančius matavimų, aplinkos, statybos inžinerijos, kartografijos ir geografinės informacijos sistemos, geografijos, gamtinės geografijos, kraštotvarkos, žemėtvarkos, hidrotechninės statybos inžinerijos, geologijos bakalaurus kviečiame atvykti į Geodezijos ir kadastro katedrą Vilniaus Gedimino technikos universitete pasikonsultuoti dėl priėmimo galimybių, daugiau sužinoti apie siūlomas studijų programas, susipažinti su katedros darbuotojais, apžiūrėti mokymosi erdves ir gauti daugiau kitos jums aktualios informacijos.

Mielai priimsime moksleivių grupes, pabendrausime, pristatysime studijas, studijose naudojamą instrumentinę, programinę bazę, aptarsime laisvalaikio ir apgyvendinimo studijų metu galimybes. Read more…

Go back to top