Matavimų inžinerijos forumas

Geodezija – sudurtinis žodžių žemė ir daliju junginys. Matininkas – žemės matavimo specialistas. Istorija susiklostė taip, kad tos pačios profesijos atstovai skilo į atskiras grupes. Atskiri specialistai orientuojasi į asmeninę naudą. Pastebime, kad šių tendencijų rezultate žemėja „geodezijos“ lygmuo šalyje, prastėja šio amato atstovų padėtis visuomenėje. Būdas keisti padėtį – išskaldytos bendruomenės suvienijimas.

2019-05-24 LGMS iniciatyva ir VGTU įkvėpimu organizuojamas Matavimų srities forumas. Bendruomenės atstovai (ministerijos, mokslo įstaigos, profesinė bendruomenė) kviečiami susitikti ir aptarti rūpimus klausimus. Tik nuo mūsų priklauso tai, ką turėsime rytoj.

Išankstinė registracija el. paštu info@lgms.lt (vietų skaičius ribotas).

– – – –

2019-05-14 Papildyta renginio dalyvių sąrašu:

  • Lietuvos Respubliko Seimo kanceliarijos Kaimo reikalų komiteto atstovai
  • Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos atstovai
  • Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos atstovai
  • Vilniaus gedimino technikos universiteto atstovai
  • Vytauto dydžiojo universiteto atstovai
  • Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovai
  • VĮ „Registrų centras atstovai“
  • Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjungos atstovai
  • Lietuvos žemėtvarkininkų ir hidrotechnikų sąjungos atstovai
  • ir kt.

2019-05-16 Papildyta renginio programa:

11:00 – 11:45 Geodezijos studijų dabartis ir perspektyvos  (pranešimas, diskusija)

11:45 – 12:00 Kavos pertrauka

12:00 – 13:00 Matavimų srities specialisto statuso klausimo aptarimas (pranešimas, diskusija )

13:00– 13:15 Kavos pertrauka

13:15 – 14:00 Matavimų srities specialistų įtraukiamas į teisės aktų rengimą (pranešimas, diskusija

14:00 Baigiamasis žodis

 

Renginio transliacija 

Apie įvykusį seminarą

Šių metų balandžio 12 dieną VĮ „Registrų centras“ organizavo seminarą programinės įrangos „Geomatininkas“ naudojimo klausimais. Seminaro metu įmonės darbuotojai supažindino dalyvavusius su programinės įrangos naujovėmis, patobulinimais, buvo apsikeista nuomonėmis dėl įvairių funkcijų naudos bei reikalingumo.

Seminare dalyvavo Lietuvos matininkus bei geodezininkus vienijančios profesinės organizacijos, tame tarpe ir Lietuvos geodezininkų ir matininkų asociacija. Seminaro įžanginį žodį tarė VĮ „Registrų centras“ direktoriaus pavaduotojas K. Maksvytis. Taip pat dalyvavo Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pavaduotojas A. Bagdonas, šios tarnybos atsakingi darbuotojai. Galima konstatuoti, kad atsižvelgiant į šių asmenų užimamas pareigas bei reikšmę priimant sprendimus dėl matininkų ir geodezininkų veiklos, kažko naujo, kas iš esmės pagerintų matininkų bei geodezininkų veiklos sąlygas, išsakyta nebuvo. Apibendrinant konferencijos metu vykusias diskusijas, galima teigti, kad kaip ir seniau trūksta susikalbėjimo tarp valstybės institucijų, kurių priimti sprendimai tiesiogiai įtakoja matininkų ir geodezininkų veiklą. Kaip pavyzdį, būtų galima paminėti, kad Nacionalinei žemės tarnybai turint vienokią nuomonę tam tikru klausimu, o Žemės ūkio ministerijai – kitokią, nėra tarpusavio susikalbėjimo, kas leistų priimti bendrą nuomonę ar sprendimą kuruojamoje srityje. Matininkų bendruomenės atstovams išreiškus poreikį organizuoti apskrito stalo diskusijas, kur būtų galima išdiskutuoti rūpimus klausimus bei priimti sprendimus bendru sutarimu, Nacionalinės žemės tanybos direktoriaus pavaduotojas išreiškė apgailestavimą, kad Tarnyba yra labai užimta, ir, kad galimybė surengti diskusijas yra menka. .. Nežiūrint to, matininkų bendruomenė vis dar tikisi iš valdžios institucijų didesnio dėmesio bei dialogo.

Sveiki sulaukę šv. Velykų!

LGMS logotipas
Kristaus prisikėlimas. Tintoretas.

Kristaus prisikėlimas. Tintoretas, 1565 m.

 

Su kovo 11-ąja – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena!

Sveikiname visą profesinę bendruomenę su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena!

Go back to top