Matininkai saugos dokumentus pagal archyvų įstatymą

LGMS logotipas

2018-11-29 buvo pakartotinai pateiktas derinimui „Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Elektroninės žemės sklypo kadastro duomenų bylos rengimo, teikimo tikrinti ir derinti tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas„. Projektui pastabas galima teikti iki 2018.12.12.

Tvarkos aprašo projekte skaitome:
„41. Matininkas, parengęs ir per NTR posistemę „GeoMatininkas“ pateikęs el. bylą
teritoriniam padaliniui ir (ar) kadastro tvarkytojui, turimus popierinius šios el. bylos dokumentus
privalo saugoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.“

Priminsime trumpą šio punkto atsiradimo priešistorę:

Suprantama, jog tinkamai kaupiant dokumentus pagal archyvų įstatymą tiek laiko, tiek materialinės sąnaudos neišvengiamai didės.

Visi topografiniai planai su ESO bus derinami per TOPD sistemą

2018.11.13 LGMS gavo raštą iš LR Žemės ūkio ministerijos, kuriuo esame informuojami:

DĖL TOPOGRAFINIŲ PLANŲ DERINIMO ELEKTRONINIU BŪDU
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 3D-754
(toliau – Įsakymas) 1 2.2 papunktyje nustatyta, kad Lietuvos erdvinės informacijos portalo
Topografinių planų informacijos teikimo, priėmimo ir derinimo elektroninę paslaugą (toliau –
TOPD paslauga) savivaldybės ir inžinerinius tinklus ir inžinerinę infrastruktūrą valdančios
institucijos ir įmonės, išskyrus šio įsakymo 2.2 papunktyje nurodytas, pradeda naudoti ne vėliau
kaip 2019 m. sausio 1 d.
Informuojame, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) techniškai pasirengė
naudoti TOPD paslaugą ir nuo š. m. lapkričio 15 d. visoje Lietuvos teritorijoje topografinius planus
derins elektroniniu būdu naudodama TOPD paslaugą, tai yra planų nereikės teikti atitinkamam ESO
padaliniui. 
Kadangi šiuo metu TOPD paslaugos dar nenaudoja didesnė dalis savivaldybių, TOPD
paslaugoje sukurtos laikinos priemonės planams elektroniniu būdu derinti su ESO (iki visų savivaldybių
prisijungimo prie TOPD paslaugos teikimo): geodezininko pateiktam derinti topografiniam planui
TOPD paslaugos automatizuotomis priemonėmis bus suteikiamas plano registracijos numeris, ESO
atsakingam asmeniui įvertinus planą arba pagal ESO pastabas (jei jų buvo) patikslintą planą ir nesant
pastabų, planui bus suteikiamas ESO suderinto plano unikalus numeris, kuris sudaromas Įsakymu
patvirtinto Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašo 16 punkte nustatyta
tvarka vietoj savivaldybės identifikavimo kodo rašant  raides ESO (pvz., ESO:17:196). 
Pažymime, kad naudodami TOPD paslaugą geodezininkai ir savivaldybių darbuotojai galės
patikrinti ESO suderinimą – bus pasiekiami ESO suderintų planų unikalūs numeriai.

Viceministras Evaldas Gustas

LGMS 2018 metų sąskrydis įvyks Žemaitijoje

Preliminari renginio dienotvarkė

2018.09.15, Šeštadienis
10 – 11 val. Atvykimas ir įsirengimas – "Lūkštas Rest Park(adresas navigacijai).
11.30 Varnių regioninio parko direkcija.
13.30 – 17 val. Ekskursija po Žemaitiją (piliakalniai, dvarai ir t.t.).
18 val. Sugrįžimas į poilsio parką.
19 val.- Profesinė diskusija ir vakaronė.
2018.09.16, Sekmadienis
  Ekskursija po Telšių centrą su gidu.

Nakvynės kaina €15, vakarienės kaina – €5 (šašlykai).

Šaltus užkandžius ir gėrimus atsivežame patys.

LGMS narių registracija į renginį vykdoma čia, renginio svečius apie dalyvavimą prašome pranešti paštu info@lgms.lt.

Skundai VTPSI dėl galimai savavališkų inžinerinių tinklų statybų

Ne vieną kartą esame atsidūrę tokioje situacijoje, kai vargstame ieškodami informacijos apie požemines komunikacijas. Dažniausiai verčiamės savo jėgomis, nors tai neturėtų būti mūsų darbas – tai yra rangovų, techninės priežiūros, eksploatuojančių organizacijų arba savivaldybių aplaidumas.

Jei peržiūrėsite teisės aktų straipsnius, kuriuos cituoja Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – VTPSI) susirašinėjime su LiMAP dėl Telia medžiagos, tai pamatysite (ką daugelis iš jūsų ir taip žino), kad visa įstatyminė bazė vienareikšmiškai nurodo, kad pastatytų inžinerinių tinklų kontrolinės-geodezinės nuotraukos privalo būti atliktos ir pateiktos saugojimui į savivaldybę.

Tačiau, kaip jau minėjome aukščiau, kai  informacija mūsų nepasiekia, yra bent keturios grandys, kurios gali dirbti aplaidžiai ir nustatyti, kuri iš jų veikia netinkamai, neturėtų būti mūsų darbas – tai turėtų atlikti VTPSI. Iš mūsų pusės turėtų pakakti parašyti skundą (taip pat mūsų straipsnio pabaigoje rasite tiesiogiai prisegtą skundo šabloną bei užpildytą pavyzdį).

Todėl kviečiame visus kolegas, susidūrus su situacija, kai trūko informacijos apie požemines komunikacijas (ypač – apie akivaizdžiai paklotas keleto metų bėgyje), kreiptis dėl fakto ištyrimo į VTPSI – pridedame siūlomą skundo formą.

Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjunga tikisi, kad skundų gausa (jei nebūsite abejingi – juk be mūsų tai mažai kam rūpi) privers VTPSI atkreipti dėmesį į šią problemą ir išspręsti šią problemą politiniame lygmenyje.

Pildant skundą rekomenduojame įjungti „INSERT“ režimą, naudojant „Ins“ klavišą klaviatūroje.

Primename, kad skundą patogiausia teikti naudojantis E-pristatymo sistema.

Skundo VTPSI dokumentai.zip

Go back to top