Matininkų susitikimas su NŽT ir ŽŪM atstovais esamoms problemoms kadastrinių matavimų srityje aptarti

Turi būti aptariamas matininko statuso keitimo poreikis. Šiuo metu matininkams numatyta atsakomybė, tačiau sprendimus dėl nekilnojamojo turto objektų priima ne jie, o  viešojo administravimo subjektai. Kritikuotina selektyviai vykdoma matininkų veiklos priežiūra.

Žemės reformos procesams einant į pabaigą, Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjungos (LGMS) iniciatyva iškeltas klausimas dėl kadastrinių matavimų vykdymo šalyje kokybės.  Reaguojant Nacionalinės žemės tarnybos ( NŽT) vadovai pasiūlė organizuoti apskritojo stalo diskusijas rūpimoms problemoms aptarti.

NŽT konstatuoja, kad apie 30 % rengiamų žemės sklypų kadastrinių matavimų bylų po pirmo patikrinimo grąžintos matininkams taisyti. Statistikai antrina ir VĮ “Registrų centras”. Deja, bet nėra statistikos kiek NŽT ir VĮ “Registrų centras” tikrindami kadastrinių matavimų bylas priima klaidingų išvadų (atliekant patikrą nėra prievolės turėti kvalifikacinį pažymėjimą). Patikros metu ne specialistas tikrina kvalifikuoto matininko parengtas kadastrinių matavimų bylas. Dažniausiai matininkai sutinka su patikros “klaidomis” ir paklūsta NŽT spaudimui, dėl ilgo apskundimo proceso.

Matininkai teikia priekaištus NŽT dėl funkcijų vykdymo: nėra sukurtos vieningos žemės sklypų archyvinių dokumentų sistemos; NŽT skyriai nespėja derinti dokumentų per teisės aktuose nurodytus terminus; NŽT specialistų kvietimas į žemės sklypų ženklinimą – perteklinis.

Teisėkūros klausimais tikslinga, rengiant teisės aktų projektus, pakeitimus, pasiūlymus aptarti kartu dalyvaujant Žemės ūkio ministerijos, NŽT atstovams ir siūlymus pateikusiems asmenims – geodezininkų , matininkų giminingų asociacijų atstovams.

Taip pat akcentuotina, kad dalinai iš biudžetinių lėšų finansuojamų valstybinių įmonių veikla iškraipo konkuravimą matavimų srityje laisvos rinkos sąlygomis, o šių įmonių veiklos priežiūra skiriasi nuo privataus sektoriaus.

2019 lapkričio 14 d. Gedimino per. 19 Vilniuje (Žemės ūkio ministerijos didžiojoje salėje) įvyks susitikimas įvardintoms temoms aptarti. (Pradžia 10:00 val.)

LGMS sueiga 2019

Kiekvienais metais LGMS nariai ir kolegos rugsėjo mėn. renkasi kokiame nors Lietuvos kampelyje aptarti savo reikalus. Šį kartą LGMS narių  sueiga vyks 2019 m. rugsėjo 14-15 d. sodyboje „Laukinė kriaušė“ esančioje Kaišiadorių rajone, Liutonių kaime. Kviečiame aktyviai dalyvauti visus (ne tik LGMS narius) matininkus, geodezininkus ir žemėvaldos projektų rengėjus. Paskubėkite — vietų skaičius ribotas.
P.S. norintiems dalyvauti LGMS narystė nebūtina
Registracija tel. +37065085571
Nariams smulkesnė informacija teikiama MS Teams aplinkoje.

AB ESO prašymas dėl teisingo kabelių vaizdavimo

AB ESO prašymu skelbiame Žemės ūkio ministerijos specialistų atsakymą į užklausimą apie keletos kabelių, esančių požeminiuose vamzdžiuose, vaizdavimą. AB ESO specialistai prašo visų geodezininkų atsižvelgti į šį išaiškinimą ir braižant atitinkamus kabelius naudoti teisingus sutartinius ženklus – tai sumažins darbą derinantiems specialistams ir pagreitins patį derinimo procesą.

Taip pat pažymime, kad ŽŪM specialistų informacija, jog naudojant Autodesk DWG TrueView programinę įrangą galima peržiūrėti linijinių ar bet kokių kitų objektų informaciją, užpildytą Object Data tipo atributinėse lentelėse, yra klaidinanti – tokios galimybės DWG TrueView programinė įranga neturi.


DĖL SUTARTINIŲ ŽENKLŲ PAGAL GKTR2.11.03:2014 IŠAIŠKINIMO

Žemės ūkio ministerija (toliau – Ministerija) pagal kompetenciją išnagrinėjo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 20190517 raštu Nr. 1SS949 (5.59E.) persiųstą nagrinėti pagal kompetenciją Jūsų prašymą paaiškinti, kokiais sutartiniais ženklais vaizduoti topografiniame plane vaizduojamus elektros tinklų požeminius kabelius. Skaityti toliau

Sveikiname su Valstybės diena!

LGMS logotipas

Nuotr. iš aidas.lt. 1990 m. liepos 6-osios šventė Lietuvos Juozapinės kalno viršūnėje.

1253 m. liepos 6-ąją karūnuotas pirmasis ir vienintelis Lietuvos karalius Mindaugas – šis įvykis siejamas su Lietuvos valstybingumo pradžia.
1990 m. Lietuvos Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas Mindaugo karūnavimo dieną paskelbė valstybine švente.

„Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjunga“ sveikina kolegas su liepos 6-ąja – Valstybės diena!

Go back to top