ŽŪM ir GIS-Centras organizuoja TOPD elektroninės sistemos mokymus

LGMS dalinasi informacija, pasiekusia ją iš LR Žemės ūkio ministerijos:

DĖL ELEKTRONINĖS PASLAUGOS MOKYMŲ

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto, paskelbto Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemyje (TAIS Nr. 17-11533), 2 punkte nustatoma, kad Lietuvos erdvinės informacijos portalo Topografinių planų informacijos teikimo, priėmimo ir derinimo elektroninę paslaugą Jurbarko rajono, Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Marijampolės, Mažeikių rajono, Neringos, Pagėgių, Palangos miesto, Plungės rajono, Raseinių rajono, Rietavo, Skuodo rajono, Šilalės rajono, Šilutės rajono, Tauragės rajono, Telšių rajono ir Trakų rajono savivaldybės pradeda naudoti šiais metais.
Skaityti toliau

Dėl NT kadastro Nuostatų 22p. taikymo (atnaujinta)

LGMS pasiekė informacija, kad šiuo metu vyksta ginčai (po jau įvykusių teismų) dėl NT kadastro Nuostatų ir Saugomų teritorijų įstatymo suderinamumo. Prašome visų matininkų laikinai (iki kol nebus išspręsti ginčai) neskaidyti žemės sklypų kadastrinių matavimų metu, nes tai gali sąlygoti profesinę bei turtinę atsakomybę. Apie įvykių eigą informuosime. Skaityti toliau

LGMS leidinys: Carlson SurvCE prijungimo prie interneto vadovas

Šis vadovas skirtas parodyti, kaip galima skirtingais būdais konfigūruoti Carlson SurvCE programą išnaudojant skirtingus prisijungimo prie interneto būdus GNSS pataisoms iš LitPOS ir SmartNET tinklų gauti.
Aptariami prisijungimai prie interneto per GNSS imtuvo modemą, matavimų valdiklio modemą, taip pat telefonų su Android, Windows OS, senų modelių telefonų panaudojimas.
Vadovas bus naudingas ir geodezininkams, dirbantiems ne Carlson SurvCE programa, kadangi aprašyti konfigūravimo principai pritaikomi bet kokiai matavimų programinei įrangai.

Leidinys pasiekiamas prisijungusio LGMS nario srityje.

Įvyko LGMS 2017 metų sąskrydis

2017 m. rugsėjo 9-10 dienomis įvyko tradiciniu tampantis svarbus profesijos atstovų renginys – LGMS sąskrydis.

Stebėdami aktualius pokyčius buvome suinteresuoti pasikviesti NŽT atstovus, siekdami iš pirmų lūpų išgirsti komentarus apie vykdomus struktūros pakeitimus. Prašėme supažindinti su įstaigos pertvarkos vizija norėdami žinoti, kaip pakeitimai įtakos mūsų veiklą. Deja, tarnybos atstovai nedelegavo atstovaujančio asmens. Informaciją apie pokyčius gavome išdėstytą rašte Esminiai pasikeitusios NŽT administracijos struktūros pokyčiai.

Skaityti toliau

Go back to top