LGMS pozicija dėl TOPD projekto

radiodetection_gCAT4

www.radiodetection.com nuotrauka

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija (toliau – ŽŪM) parengė ir 2017 m. spalio 9 d. viešai paskelbė ŽŪM ministro įsakymo „Dėl Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą numeris 17-11533 (toliau – Projektas). “Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjunga” (toliau – LGMS) atidžiai išnagrinėjo teikiamą Projektą ir jo priedą “Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašas” (toliau – Aprašas).

Tai jau antroji projekto versija, apie pirmąją rašėme čia.

LGMS nesutinka su Aprašo 10 punkto formuluote, kuri numato, jog planą derinimui teikiantis geodezininkas turėtų atlikti trūkstamų inžinerinių tinklų matavimus. Siūloma formuluotė įtvirtintų galimą tinklų statytojų ir valdytojų aplaidumą ar sąmoningą įstatymų pažeidinėjimą, perkeliant kitiems ūkio subjektams išlaidas, jiems numatytas atitinkamais teisės aktais. LGMS laikosi teisės aktuose įtvirtintos nuostatos, jog už savo eksploatuojamą turtą, laiku neparengtą ar prarastą inžinerinių tinklų dokumentaciją  yra atsakingas inžinerinių tinklų valdytojas. Skaityti toliau

Dėl NT kadastro Nuostatų 22p. taikymo (atnaujinta)

LGMS pasiekė informacija, kad šiuo metu vyksta ginčai (po jau įvykusių teismų) dėl NT kadastro Nuostatų ir Saugomų teritorijų įstatymo suderinamumo. Prašome visų matininkų laikinai (iki kol nebus išspręsti ginčai) neskaidyti žemės sklypų kadastrinių matavimų metu, nes tai gali sąlygoti profesinę bei turtinę atsakomybę. Apie įvykių eigą informuosime. Skaityti toliau

LGMS leidinys: Carlson SurvCE prijungimo prie interneto vadovas

Šis vadovas skirtas parodyti, kaip galima skirtingais būdais konfigūruoti Carlson SurvCE programą išnaudojant skirtingus prisijungimo prie interneto būdus GNSS pataisoms iš LitPOS ir SmartNET tinklų gauti.
Aptariami prisijungimai prie interneto per GNSS imtuvo modemą, matavimų valdiklio modemą, taip pat telefonų su Android, Windows OS, senų modelių telefonų panaudojimas.
Vadovas bus naudingas ir geodezininkams, dirbantiems ne Carlson SurvCE programa, kadangi aprašyti konfigūravimo principai pritaikomi bet kokiai matavimų programinei įrangai.

Leidinys pasiekiamas prisijungusio LGMS nario srityje.

Įvyko LGMS 2017 metų sąskrydis

2017 m. rugsėjo 9-10 dienomis įvyko tradiciniu tampantis svarbus profesijos atstovų renginys – LGMS sąskrydis.

Stebėdami aktualius pokyčius buvome suinteresuoti pasikviesti NŽT atstovus, siekdami iš pirmų lūpų išgirsti komentarus apie vykdomus struktūros pakeitimus. Prašėme supažindinti su įstaigos pertvarkos vizija norėdami žinoti, kaip pakeitimai įtakos mūsų veiklą. Deja, tarnybos atstovai nedelegavo atstovaujančio asmens. Informaciją apie pokyčius gavome išdėstytą rašte Esminiai pasikeitusios NŽT administracijos struktūros pokyčiai.

Skaityti toliau

Go back to top