AB ESO tinklų priverstinis tikslinimas vietovėje

2020.01.19 AB ESO informavo LGMS, kad nuo šiol (tiksli data nenurodyta) ESO nederins per TOPD teikiamų derinimų topografinių planų tuo atveju, jei nesutaps juose esančių ESO priklausančių tinklų ir ESO duomenų bazėse esančių tinklų koordinatės, bei nustatė prievolę geodezininkams atlikti tinklų patikslinimą išsikviečiant į vietą ESO atstovus.

Suprantame, kad ESO tinklai yra tvarkingesni nei AB Telia ir, galbūt, problemų nekils tiek daug, tačiau atkreipsime kolegų dėmesį į keletą aspektų.

Galime pažymėti, kad:

 • Pirmiausia ir svarbiausia yra tai, kad ESO turi teisę kviesti geodezininką atlikti faktiškai bet kokio savo tinklo geodezinę-kontrolinę nuotrauką, kurios nebuvo užsakęs tinklo statytojas. Tai sudaro sąlygas bet kokiam darbų rangovui pažeisti jam nustatytas prievoles atlikti pastatytų tinklų geodezines kontrolines nuotraukas, nes prireikus jos vis tiek būtų padaromos geodezininkų ar jų darbų užsakovų sąskaita. LGMS jau žino apie tokius atvejus, kai darbų pridavimo paspartinimui nesąžiningi kolegos tiesiog nederina kontrolinių nuotraukų savivaldybėse.
 • Cituojamas TOPD aprašo punktas nurodo, kad tinklų parodymas vietovėje atliekamas tuo atveju, kai žinoma apie egzistavimą tinklų „apie kuriuos tinklo valdytojas neturi informacijos“, tačiau ESO pritaiko šį punktą tinklų padėties tikslinimui savo nuožiūra;
 • Nenurodyta, koks yra leistinas skirtumas – ESO pasilieka teisę vienašališkai nuspręsti, kada ji pageidaus tinklų tikslinimo.
 • Nesiaiškinama, kodėl informacija yra sugadinta – galbūt tai yra nekokybiškai dirbančio kolegos brokas (ESO duomenų bazėse turėtų būti saugoma informacija apie tinklų paklojimo datą), arba geodezinės-kontrolinės nuotraukos neužsakiusio rangovo aplaidumas.
 • Šį reikalavimą ESO priėmė visiškai vienašališkai ir, mūsų žiniomis, su niekuo nederinusi;
 • Neaiškus teisinis tokio sprendimo pagrindas (atsižvelgus į GKTR reglamentus);
 • manome, kad tai yra aiškus savo tinklų inventorizavimo kitų lėšomis pavyzdys;
 • Be abejo, tai visiškai atkartoja Telia AB šiuo metu taikomą stipresniosios pusės praktiką ir suteikia rimtą precendentą tokią pačią tvarką įsivesti bet kuriai kitai inžinerinius tinklus eksploatuojančiai bendruomenei.

LGMS kreipėsi į ESO prašydama atsakyti į kai kuriuos klausimus, informacija bus atnaujinta.  Žemiau pateikiame AB ESO informacinio laiško turinį.


Norime informuoti, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO ir / arba Bendrovė), remiantis Topografinių planų ir inžinerinių tinklų derinimo tvarkos aprašo 10 punktu*, priėmė sprendimą nederinti topografinių planų, kurie pateikti TOPD paslaugoje, tuo atveju, kai Bendrovė neturi tikslių duomenų apie Bendrovės eksploatuojamus tinklus ir / arba ji skirtingai pateikiama esamuose Bendrovės archyvuose ir / arba savivaldybės duomenyse.

Tokiu atveju priimtas sprendimas dėl veiksmų sekos, po kurios įgyvendinimo būtų vykdomas topografinių planų suderinimas TOPD paslaugoje:

 1. atmesti TOPD paslaugoje pateiktą topografinį planą pažymint problemines vietas su įrašu TOPD komentarų skiltyje:
  a. ELEKTROS tinklų nusikoordinavimui vietovėje skambinti 1852 dėl susitikimo su ESO atstovu – kai topografiniame plane fiksuojamas elektros požeminio tinklo dalies neatitikimas
  b. DUJOTIEKIO tinklų nusikoordinavimui vietovėje skambinti 1852 dėl susitikimo su ESO atstovu – kai topografiniame plane fiksuojamas dujų požeminio tinklo dalies neatitikimas
 2. geodezininkui, gavus atmestą topografinį planą su aukščiau nurodytu įrašu TOPD komentarų skiltyje dėl Bendrovei priklausančių požeminių tinklų patikslinimo topografinio plano ribose:
  a. skambinti ESO klientų aptarnavimo telefonu 1852 ir registruoti ESO atstovo išsikvietimą trasos parodymui, nurodant priežastį – ESO ELEKTROS tinklų patikslinimas TOPD ir / arba ESO DUJŲ tinklų patikslinimas TOPD
  b. registruoti ESO svetainėje https://www.eso.lt/lt/eso-kontaktai/susisiekite-internetu.html** užklausą ESO atstovo išsikvietimą trasos parodymui, nurodant priežastį – ESO ELEKTROS tinklų patikslinimas TOPD ir / arba ESO DUJŲ tinklų patikslinimas TOPD
 3. ESO atstovui susisiekti su geodezininku nurodytais kontaktiniais duomenimis per 3 d.d. nuo užklausos gavimo datos ir susiderinti susitikimo datą ir laiką dėl Bendrovei priklausančių požeminių tinklų parodymo
 4. probleminių vietų požeminių tinklų parodymas atliekamas ESO atstovo. Tinklų nukoordinavimą, neatlikus kabelio / dujotiekio atkasimo, vietovėje atlieka geodezininkas
 5. po susitikimo su ESO atstovu, geodezininkui atvaizduoti parodytus ir nusikoordinuotus duomenis topografiniame plane. Topografinį planą pateikti TOPD paslaugoje
 6. šią praktiką taikyti Bendrovei priklausantiems elektros ir dujų požeminiams tinklams visos Lietuvos mastu.

*  Topografinių planų ir inžinerinių tinklų derinimo tvarkos aprašo patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 3D-754 10 punktas: <Tinklo valdytojas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo 8 punkte nurodyto pranešimo gavimo, TOPD paslaugos priemonėmis informaciją pateikia geodezininkui arba informuoja geodezininką apie tai, kad informacijos neturi, ir jei teritorijoje yra institucijos valdomų požeminių inžinerinių tinklų ir įrenginių, apie kuriuos tinklo valdytojas neturi informacijos, TOPD paslaugoje nurodo jų parodymo vietovėje datą ir laiką…>

** pavyzdys užklausos, ESO atstovo išsikvietimui dėl trasos parodymo, registracijos ESO svetainėje

Vienas „AB ESO tinklų priverstinis tikslinimas vietovėje“ komentaras

 1. … kaip ir visada, monopolistai diktuoja savo sąlygas. Kiekvienas turto valdytojas turi žinoti kur yra jo turtas o jeigu nežino tai kaip pvz. požeminiai kabeliai už jų vietos nustatymą ir perdavimą savivaldybei privalo mokėti BESĄLYGIŠKAI. LGMS reikėtų pasikolsuntavus su teisininkais imtis teisinių priemonių, kad monopolistai nepiktnaudžiautų. Manau nei vienas geodezistas darantis topo planus neatsisakys jeigu reiks prisidėti ir finansiškai prie šios ir galimų ateityje panašių problemų išsprendimo.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Go back to top