Dėl elektroninės kadastro duomenų bylos funkcionalumo praplėtimo (papildyta ŽŪM raštu)

Kaip žinia, šiuo metu šalyje apribotas judėjimas bei fizinio susitikimo galimybė. Dauguma mūsų dirbame nuotoliniu būdu. Gerai, kad šiai dienai turime elektroninę bylą, kas leidžia nestabdyti dalies vykdomų darbų. Nepatogu tai, kad dalis elektroninės bylos rengimo proceso vis dar vyksta fizinio pasirašymo būdu. Kaip numato teisės aktai, mes (matininkai) turime pateikti sklypo planą bei kitus dokumentus pasirašytus savininko fiziniu parašu. Dažnai planas sudaromas po ribų ženklinimo, arba koreguojamas esant plano sudarymo klaidoms – tokiu būdu po kiekvienos korekcijos savininkas turi būti supažindintas pasirašytinai.

VĮ „Registrų centras“ deklaruoja esant inovatyviai institucijai. Šiuolaikinė kadastrinių matavimų E-byla pagrinde yra šios organizacijos kūrinys. Įmonė yra vieno iš dviejų šalyje galiojančių E-parašo formatų kūrėja.

Įvertinus aukščiau išdėstytą kritikuotina tai, kad vienas iš Įmonės  kūrinių kadastro posistėmė „Geomatininkas“ nepriima elektroniniu parašu pasirašytų dokumentų. Šiuo metu matininkai teikdami kadastrinių matavimų bylas derinimui susiduria su žemiau išvardintais nepatogumais:

  • Matininkas negali į „Geomatininko“ sistemą įkelti sklypo savininko prašymo, pasirašyto elektroniniu parašu.

  • Negalima pateikti į sistemą žemės sklypo plano, pasirašyto savininko elektroniniu parašu.

  • Kadastrinių matavimų bylą teikiant pakartotinai derinti, matininkas negali į „Geomatininko“ sistemą įkelti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos skyriaus el. parašu pasirašyto patikros akto. Šiuo atveju reikalinga „apeiti“ sistemą bei kitos organizacijos sukurtą dokumentą pasirašyti savo elektroniniu parašu bei įkelti į sistemą.

  • Matininkas negali į sistemą įkelti žemės sklypo paženklinimo – parodymo akto bei kvietimų i ženklinimą pasirašyto savininko (naudotojo) elektroniniu parašu.

  • Nėra galimybės dirbant „Geomatininko“ sistemoje grižti į prieš tai atliktą veiksmą (funkcija „Back“).

Visais įvardintais atvejais dokumentus savo parašu pasirašo matininkas, taip prisiimdamas atsakomybę ir visų dokumentų archyvavimo prievolę. Mūsų vertinimu tai yra perteklinis reikalavimas ir perteklinė našta verslui, kurios būtų galima išvengti „Geomatininkui“ priimant el. parašu pasirašytus dokumentus (su autoriaus parašu)

Atsižvelgiant į išdėstytą Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjunga kreipėsi į atsakingas institucijas, siekiant  skubos tvarka imtis priemonių procesams koreguoti – suteikiant galimybę artėti prie pilno E-bylos  proceso.

LGMS – Dėl elektroninės kadastro duomenų bylos funkcionalumo praplėtimo

2020-05-20 ŽŪM raštas

2017 m. gegužės mėn 11 d. dalyvavome susitikime su Žemės ūkio ministru Broniumi Markausku.

2017 metų gegužės mėn 11 d. dalyvavome susitikime su Žemės ūkio ministru Broniumi Markausku.

Susitikime taip pat dalyvavo Vicemininstras Artūras Bagdanovas, LGMS  valdybos pirmininkas Arvydas Žižiūnas, kiti sąjungos nariai bei sąjungos atstovas – teisininkas.

Skaityti toliau

Topografijai abejingų nėra

Dažnai pastebime tik tuos įstatymus, kurie labai tiesiogiai liečia mūsų veiklą – tai visi GKTR’ai, nekilnojamojo turto kadastro nuostatomis ir t.t., ir pan. Tačiau retas kuris kolega žino, kad šiuo metu parengtas „LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDYBIŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮSTATYMAS„, kuriame numatyta nuo 2020 metų naudoti topografijos ir infrastruktūros informacinę sistemą – TIIS, kuria bus centralizuotai teikiami, priimami, derinami, atnaujinami topografinių planų, statinių techninių projektų (suvestinių sklypo inžinerinių tinklų planų ir (ar) sklypo sutvarkymo planų) erdviniai duomenys.

Ar šie duomenys iš viso yra vertingi? Plušame, tvarkome juos pagal senus ir naujus GKTR’us, riejamės su savivaldybėmis… Mums tai atrodo kaip sizifo darbas, o kokią svarbą surinktiems duomenis teikia įvairios instancijos, matome iš jų pateiktų pastabų TIIS projektui.

Štai pvz. VĮ Registrų Centras teiktose pastabose projektui siūlo – „10. VĮ Registrų centras vysto Regionų geoinformacinės aplinkos paslaugą (REGIA), kurios pagalba savivaldybės šiuo metu turi galimybę talpinti tiek teritorijų planavimo dokumentus, tiek žemės valdos projektus, o taip pat ir topografinius duomenis. Siūlome apsvarstyti galimybę TIIS funkcijas priskirti REGIA„.

O LR ŽŪM siūlymas visai tiesmukas – „14. Projekto 12 straipsnio 2 dalies 3 punktą siūlome išdėstyti taip: „TIIS valdytojas – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija“.

Taigi matome, kad tų topografinių duomenų visi oi, kaip nori, o GIS-Centro, RC ir ŽŪM kova dar tik prasideda…

Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (Šarlis Morisas de Taleiranas-Perigoras) yra pasakęs “Kas valdo informaciją – tas valdo pasaulį.”

Kadangi siūlomame duomenų kaupimo procese valstybė turėtų monopolines duomenų kaupimo teises, norėtųsi, kad tuo pačiu būtų išlaikyti ir konkurencijos įstatymo principai: “draudžiama ūkio subjektams atlikti veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nesvarbu, kokio pobūdžio jų ūkinė veikla”.

Kuklia LGMS nuomone įstaigoje, ar jai pavaldžiame ūkio subjekte neturėtų būti vykdoma tiesioginė ūkinė veikla. Galbūt, kandidatų ratas šiek tiek sumažės.

Kilnojamas nekilnojamo daikto suvokimas

2014-11-24 viešam svarstymui paskelbtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 ,,Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (toliau – Projektas).

Kaip žinia, šio teisės akto pakeitimo bandymas vyko 2013-09-19, tačiau tuokart Žemės ūkio ministerijos (toliau – ŽŪM) inicijuotas teisės akto projektas susilaukė 12 įstaigų bei organizacijų pastabų, kurios numarino iniciatyvą ir iki šiol mes dirbame 2011 m. nustatyta tvarka.

Naujajame teisės akto projekte – 171 straipsnis, o kai kurie šių straipsnių turi net po 11 dalių. Taigi, milžiniškos apimties teisės aktui sukurti tikriausiai teko pasitelkti nemažus pajėgumus, o turint omenyje tai, kad ŽŪM-e mūsų srityje dirbančius žmones suskaičiuoti užtektų rankos pirštų – rezultatas verčia žavėtis tokiu šių specialistų pajėgumu bei visapusišku išprusimu. Skaityti toliau

Go back to top