GKTR projekto svarstymas NŽT. 2-as susitikimas

LGMS logotipas

Kaip ir buvo numatyta pirmajame susitikime, 2013-03-06 diena Nacionalinėje žemės tarnyboje (NŽT) buvo surengtas antras susitikimas dėl GKTR 2.11.03:2013 projekto aptarimo. Kvietimas buvo paskelbtas atnaujintame NŽT tinklapyje.

Skaityti toliau

INSPIRE direktyva ir GKTR 2.11.03:2013

LGMS logotipas

Kalbant apie reglamentą 2.11.03:2013 iš valdžios institucijų atstovų, konkrečiai ŽŪM ir NŽT, nuolatos girdime INSPIRE direktyvos argumentą, kuris neva įpareigoja Lietuvą kaupti stambaus mastelio topografinių nuotraukų duomenis GIS formatu.

Skaityti toliau

LGMS atstovai dalyvavo susitikime NŽT

LGMS logotipas

Gavusi informaciją apie LGMS rengiamą raštą ir inicijuotą parašų rinkimo akciją, 2012 m. vasario 1 d. NŽT organizavo pirmąjį susitikimą dėl GKTR aptarimo, į kurį pakvietė ir LGMS atstovus.

Skaityti toliau

Pradžia – GKTR 2.11.03:2013 projektas

LGMS logotipas

2012 pavasarį Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) paskelbė teisės akto projektą (TAP), kurį sutrumpintai vadiname GKTR 2.11.03:2013, pilnas pavadinimas – "Projektas, „Dėl valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie LRV direktoriaus 2000 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 45 „Dėl „Sutartinių topografinių planų M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 ženklų“ techninių reikalavimų reglamento patvirtinimo“.

Skaityti toliau

Go back to top