Vakarų fronte nieko naujo

Galbūt frontas šiuo metu šiek tiek kitoje žemėlapio pusėje, tačiau klasikinio kūrinio pavadinimas gana tiksliai atspindi situaciją, į kurią vėl norime atkreipti visų kolegų dėmesį.

Turime konstatuoti faktą, kad tiek ŽŪM, tiek NŽT į techninius reglamentus žiūri kaip į klasikinio kūrinio rašymą. Gal kompetencijų stoka, gal nenorėjimas bendrauti ir išgirsti profesinės visuomenės, nemokėjimas organizuoti darbo proceso ar kiti vidiniai minėtų institucijų trukdžiai neleidžia paruošti ir priimti reikalingų techninių reglamentų, atspindinčių šių dienų techninius pasiekimus geodezijos srityje.

Geodezijos techniniai reglamentai nebuvo keičiami ar atnaujinami jau 13-14 metų, kai tuo metu matavimo instrumentai, matavimo ir duomenų apdorojimo metodika yra sparčiai pažengusi į priekį. Kad ir kaip būtų gaila, tačiau naujai kuriami (iš tikrųjų, tik koreguojami) Geodezijos techniniai standartai dvelkia praeitimi ir įneša dar daugiau chaoso ir betvarkės į mūsų darbus.

Šiuo metu yra parengtas LRV nutarimo projektas dėl įgaliojimų suteikimo ŽŪM ir NŽT naujų reglamentų parengimui. Nuo šių reglamentų ilgą laiką priklausys mūsų profesinė veikla ir, bendrai paėmus, visa ateitis.

Vieną pavyzdį jau turime – naują GKTR 2.11.03:2014, „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“, ties kuriuo dabar galvas laužo į jo turinį gilintis pradėję kolegos, kai kur dar likę savivaldybių specialistai ir adaptuojantys programinę įrangą programuotojai. Kai reglamentas galutinai įsigalios šių metų pabaigoje, tada jo pasekmes pajus eiliniai Lietuvos piliečiai, projektuotojai ir geodezininkai gamybininkai.

Šiuo metu gimsta ir antrasis reglamentas – tai GKTR 2.01.02:2014, „Lietuvos Respublikos teritorijoje naujai statomų ir esamų inžinerinių tinklų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka“, kurio projektas 2014-04-03 buvo paskelbtas geoportal.lt svetainėje.

LGMS atstovai buvo pakviesti į pradinį pasiūlyto varianto svarstymą balandžio pabaigoje. Įvertinę pradinį projektą kaip visiškai nepakeistą lyginant su galiojančiu šiuo metu, nuvykome išsakyti savo nuomonės ir mūsų esminės nuostatos buvo šios:

  1. Reglamentas yra morališkai pasenęs, todėl jį peržiūrėti būtina ne kosmetiškai, bet iš esmės;
  2. Valstybė investuoja milijonus litų į valstybinį LitPOS tinklą, todėl sudarytos visos galimybės klojamas komunikacijas koordinuoti tiksliais geodeziniais instrumentais, o ne praeito amžiaus metodais – ruletėmis;
  3. Atsirado nauji komunikacijų klojimo metodai betranšėjinėmis technologijomis, todėl juos būtina aprašyti naujame reglamente;
  4. 15 m situacijos vaizdavimas nuo klojamos komunikacijos į visas puses yra perteklinis, nes į skaitmenines duomenų bazes patenka tik paklota komunikacija, tuo tarpu patikslintas antžemis išmetamas į šiukšlių dėžę. Siūlėme geodeziniais instrumentais koordinuoti tik tuos tvirtus situacijos objektus, kurie naudojami komunikacijos pririšimams;
  5. Išreiškėme nuomonę, jog reglamentus turėtų rengti specialistų darbo grupė, t.y. grupė asmenų, savo srities profesionalų, kuriems už kokybišką darbą būtų skirtas atlygis.

Įvairių NŽT rengiamų teisės aktų analizei mes skyrėme ir skiriame nemažai laiko, kuris mums yra toks pats brangus, kaip ir Jums, mūsų kolegoms. Tuo apmaudžiau, kai matome, kad mūsų kolektyvinės pastangos pagerinti profesijos padėtį Lietuvoje eina perniek. To priežastis yra viena – kaip santechnikas negali sutvarkyti automobilio variklio, taip ir kokybiško reglamento negali parengti iš kabineto neišeinantys NŽT darbuotojai, kurie nesupranta kasdienio geodezininko darbo procesų.

Kad pagrįstume aukščiau išsakytus gana griežtai skambančius teiginius, pateiksime porą citatų iš NŽT darbuotojų „pakoreguoto“ GKTR 2.01.02:2014 projekto, kuris 2014-05-15 bus svarstomas NŽT.

Pvz. 1: projekto 9 punkte rašoma: “Kai atliekama naujai pastatytų inžinerinių tinklų geodezinė nuotrauka, jos negali atlikti ir parengti plano geodezininkas, sudaręs topografinį planą iki statybos darbų pradžios arba atlikęs inžinerinių tinklų nužymėjimo darbus.” Pradiniame 2014-04-03 projekto variante šios nuostatos nebuvo. Nesuprantama, kokiais motyvais remiantis toks punktas iš viso atsirado. Taip išeina, kad kokybiškai atlikęs savo darbą geodezininkas, negali pasinaudoti savo paties įdirbiu? Ar Jūs, gerbiami kolegos, čia matote kokią nors logiką?

Pvz. 2: projekto 56.2 punktas, kuris mus pasiuntė į visišką nokautą – jame kalbama apie geodezinės nuotraukos dokumentacijos sandarą ir nurodo, kad byloje turi būti: “pasirašyti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų atsisakymai įsileisti į nekilnojamuosius daiktus, jei plane neparodoma topografinė situacija 10–15 m į visas puses nuo statomo objekto.”

LGMS nariai, kurie visi yra geodezininkai ir matininkai gamybininkai, tiesiog negali suprasti, kaip ir kieno iniciatyva gimsta tokie pasiūlymai.

Žinoma, pateiktas reglamento tekstas dar tik bus teikiamas viešam svarstymui ir derinimui, tačiau turėdami karčios ankstesnės bendravimo patirties su ŽŪM ir NŽT specialistais dėl LGMS teiktų pastabų kitiems teisės aktams, galime teigti, kad ir šis reglamentas bus patvirtintas tik tam, kad aukščiau minėtų institucijų specialistai užsidėtų pliusą sau atliktų darbų sąraše, o ne parengtų profesionalų techninį reglamentą, atspindintį šių dienų realijas ir mūsų profesinės visuomenės lūkesčius.

Atsižvelgdami į šiuo metu šalyje susidariusią situaciją geodezijos srityje ir Vyriausybės įgaliotos institucijos nekompetenciją metodikos rengimo geodezijos, kartografijos ir valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių rengimo srityse reikalaujame:

  1. ŽŪM ir NŽT institucijoms prisiimti atsakomybę dėl savo neveiklumo geodezijos srityje;
  2. Sudaryti profesionalų darbo grupę, sudaryta iš mokslo įstaigų atstovų, geodezininkų gamybininkų, visuomeninių organizacijų atstovų, bei kitų sričių specialistų, susijusių su rengiamais teisės aktais ir techniniais reglamentais;
  3. Darbo grupėje paruošti ir patvirtinti koreguojamų ir naujai rengiamų Geodezijos techninių reglamentų tvirtinimo tvarkaraštį;
  4. Įnicijuoti naujai priimto GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“ peržiūrą ir koregavimą, skaitmeninio standarto sukūrimą.

Tuo pačiu raginame visus kolegas, neabejingus savo ir savo įmonių ateičiai, įsilieti į LGMS gretas, kad kartu galėtume geriau atstovauti savo profesijos interesus.

LGMS rengiami raštai ir straipsniai visada teikiami visų LGMS narių svarstymui, todėl straipsnyje išreiškiama profesinės bendruomenės daugumos nuomonė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Go back to top