Paskelbtas geodezijos ir kartografijos įstatymo keitimo projektas

2016-12-28 Žemės ūkio ministerija paskelbė „LIETUVOS RESPUBLIKOS GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS ĮSTATYMO NR. IX-415 PAKEITIMO ĮSTATYMO“ projektą. Įstatymo projekto tikslai išdėstyti lydraštyje. Atkreipiame dėmesį į aiškinamojo rašto 13 punktą „Įstatymų projektų rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados“ – „Įstatymų projektų rengimo metu specialistų vertinimų ir išvadų nebuvo gauta.“ Kad šis teiginys netaptų galutiniu, kviečiame kolegas iki 2017-01-11 teikti savo …

Paskelbtas geodezijos ir kartografijos įstatymo keitimo projektas Read More »