TA naujienos: rengiamas žemės fondo apskaitos taisyklių pakeitimo projektas

Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjunga informuoja, kad šiuo metu viešam svarstymui pateiktas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. 302 „Dėl žemės fondo apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. Lyginamuosius projekto variantus rasite projekto prieduose.

Šis projekto pakeitimas susijęs su Žemės informacinės sistemos duomenimis. Ten pat rasite ir žemės apskaitos duomenis.

Taip pat skelbiamas susijęs teisės akto projektas – „MIŠKŲ ĮSTATYMO NR. I-671 2, 5, 9, 10, 11 IR 14 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS„.

Go back to top