Dėl elektroninės kadastro duomenų bylos funkcionalumo praplėtimo (papildyta ŽŪM raštu)

Kaip žinia, šiuo metu šalyje apribotas judėjimas bei fizinio susitikimo galimybė. Dauguma mūsų dirbame nuotoliniu būdu. Gerai, kad šiai dienai turime elektroninę bylą, kas leidžia nestabdyti dalies vykdomų darbų. Nepatogu tai, kad dalis elektroninės bylos rengimo proceso vis dar vyksta fizinio pasirašymo būdu. Kaip numato teisės aktai, mes (matininkai) turime pateikti sklypo planą bei kitus dokumentus pasirašytus savininko fiziniu parašu. Dažnai planas sudaromas po ribų ženklinimo, arba koreguojamas esant plano sudarymo klaidoms – tokiu būdu po kiekvienos korekcijos savininkas turi būti supažindintas pasirašytinai.

VĮ „Registrų centras“ deklaruoja esant inovatyviai institucijai. Šiuolaikinė kadastrinių matavimų E-byla pagrinde yra šios organizacijos kūrinys. Įmonė yra vieno iš dviejų šalyje galiojančių E-parašo formatų kūrėja.

Įvertinus aukščiau išdėstytą kritikuotina tai, kad vienas iš Įmonės  kūrinių kadastro posistėmė „Geomatininkas“ nepriima elektroniniu parašu pasirašytų dokumentų. Šiuo metu matininkai teikdami kadastrinių matavimų bylas derinimui susiduria su žemiau išvardintais nepatogumais:

  • Matininkas negali į „Geomatininko“ sistemą įkelti sklypo savininko prašymo, pasirašyto elektroniniu parašu.

  • Negalima pateikti į sistemą žemės sklypo plano, pasirašyto savininko elektroniniu parašu.

  • Kadastrinių matavimų bylą teikiant pakartotinai derinti, matininkas negali į „Geomatininko“ sistemą įkelti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos skyriaus el. parašu pasirašyto patikros akto. Šiuo atveju reikalinga „apeiti“ sistemą bei kitos organizacijos sukurtą dokumentą pasirašyti savo elektroniniu parašu bei įkelti į sistemą.

  • Matininkas negali į sistemą įkelti žemės sklypo paženklinimo – parodymo akto bei kvietimų i ženklinimą pasirašyto savininko (naudotojo) elektroniniu parašu.

  • Nėra galimybės dirbant „Geomatininko“ sistemoje grižti į prieš tai atliktą veiksmą (funkcija „Back“).

Visais įvardintais atvejais dokumentus savo parašu pasirašo matininkas, taip prisiimdamas atsakomybę ir visų dokumentų archyvavimo prievolę. Mūsų vertinimu tai yra perteklinis reikalavimas ir perteklinė našta verslui, kurios būtų galima išvengti „Geomatininkui“ priimant el. parašu pasirašytus dokumentus (su autoriaus parašu)

Atsižvelgiant į išdėstytą Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjunga kreipėsi į atsakingas institucijas, siekiant  skubos tvarka imtis priemonių procesams koreguoti – suteikiant galimybę artėti prie pilno E-bylos  proceso.

LGMS – Dėl elektroninės kadastro duomenų bylos funkcionalumo praplėtimo

2020-05-20 ŽŪM raštas

Go back to top