„…vadovaujantis ne senesne kaip 3 metų topografine geodezine nuotrauka…“

LR Aplinkos ministerijos 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1 – 996 Dėl STR 1.05.06:2010 „STATINIO PROJEKTAVIMAS“ PAKEITIMO 3.10. punktas skelbia: „Išdėstau 26 punktą taip: 26. Reglamento 8 priedo 5.7.1 – 5.7.6 p. nurodyti planai rengiami vadovaujantis ne senesne kaip 3 metų topografine geodezine nuotrauka (nuo statinio projektavimo pradžios), kuri patikslinama (jei reikia) Projekto rengimo metu. …

„…vadovaujantis ne senesne kaip 3 metų topografine geodezine nuotrauka…“ Read More »