AB ESO prašymas dėl teisingo kabelių vaizdavimo

AB ESO prašymu skelbiame Žemės ūkio ministerijos specialistų atsakymą į užklausimą apie keletos kabelių, esančių požeminiuose vamzdžiuose, vaizdavimą. AB ESO specialistai prašo visų geodezininkų atsižvelgti į šį išaiškinimą ir braižant atitinkamus kabelius naudoti teisingus sutartinius ženklus – tai sumažins darbą derinantiems specialistams ir pagreitins patį derinimo procesą.

Taip pat pažymime, kad ŽŪM specialistų informacija, jog naudojant Autodesk DWG TrueView programinę įrangą galima peržiūrėti linijinių ar bet kokių kitų objektų informaciją, užpildytą Object Data tipo atributinėse lentelėse, yra klaidinanti – tokios galimybės DWG TrueView programinė įranga neturi.


DĖL SUTARTINIŲ ŽENKLŲ PAGAL GKTR2.11.03:2014 IŠAIŠKINIMO

Žemės ūkio ministerija (toliau – Ministerija) pagal kompetenciją išnagrinėjo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 20190517 raštu Nr. 1SS949 (5.59E.) persiųstą nagrinėti pagal kompetenciją Jūsų prašymą paaiškinti, kokiais sutartiniais ženklais vaizduoti topografiniame plane vaizduojamus elektros tinklų požeminius kabelius.

Pažymime, kad pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus Ministerijos kompetencijai nepriskirtas teisės aktų nuostatų ir jų taikymo oficialus aiškinimas. Todėl pateiksime tik Ministerijos specialistų nuomonę, kuri nevertintina kaip neginčytina ir turinti įrodomosios galios.

Požeminių komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo bei dokumentacijos kaupimo tvarką,privalomą statytojams (užsakovams), miestų ir rajonų savivaldybėms, įmonėms, vykdančioms šiuos darbus, reglamentuoja geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.01.01.1999 „Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka“ (toliau – GKTR 2.01.01.1999). Pagal GKTR 2.01.01.1999 8.6 ir 8.7 papunkčių reikalavimus, be požeminės komunikacijos padėties (koordinačių ir aukščio) vietovėje, papildomai nustatoma elektros kabelių įtampa bei apsauginių vamzdžių medžiaga ir skersmenys.

Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.11.03:2014„Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“ (toliau– Reglamentas GKTR 2.11.03:2014) 21 punkte nurodyti elektros tinklo ir jo įrenginių (erdvinių objektų) kodai bei savybės, o šio reglamento 13.1 papunktyje patvirtinti žemosios įtampos požeminiam elektros kabeliui / laidui, aukštosios įtampos požeminiam elektros kabeliui / laidui, elektros kabeliams / laidams požeminiame vamzdyje priskirti kodai (3101, 3102 ir 3103) bei grafinis  vaizdavimas, kurie privalo būti naudojami žymint žemosios ar aukštosios įtampos laidus / kabelius topografiniuose ir / ar inžineriniuose planuose.

Tais atvejais, kai požeminiame vamzdyje yra daugiau nei vienas žemosios ar aukštosios įtampos požeminis kabelis / laidas, tokie kabeliai / laidai topografiniuose ir / ar inžineriniuose planuose žymimi 3103 kodui priskirtu sutartiniu ženklu. Atkreipiame dėmesį, kad erdvinio objekto savybės (požeminio elektros kabelių kiekis, apsauginio požeminio vamzdžio skersmuo) turi būti nurodytos inžinerinio tinklo atributinių duomenų lentelėje. Jei skiriasi apsauginiame požeminiame vamzdyje esančių elektros kabelių įtampos, Ministerijos nuomone, jos taip pat turi būti nurodytos inžinerinio tinkle atributinių duomenų lentelėje, nors pagal Reglamento GKTR 2.11.03:2014 reikalavimus to nurodyti nebūtina.

Dėl Jūsų pastebėjimo, jog naudojatės AutoCAD programine įranga, todėl neturite galimybės peržiūrėti inžinerinio tinklo atributinių duomenų lentelėje esančios informacijos, informuojame, kad naudodami nemokamą DWG formato duomenų peržiūros programą Autodesk DWG Trueview (https://autodeskdwgtrueview.en.softonic.com/), Jūs galėsite peržiūrėti trūkstamą informaciją.

Atsakydami į Jūsų klausimą, „ar turi būti topografiniuose ir inžineriniuose planuose atvaizduojami požeminiai elektros kabeliai pakloti kanaluose (kolektoriuose)“, paaiškiname, kad Reglamente GKTR 2.11.03:2014 nėra numatytas atskiras sutartinis ženklas, kuriuo būtų vaizduojami
požeminiai elektros kabeliai, pakloti kanaluose (kolektoriuose), tačiau šie elektros kabeliai turėtų būti žymimi 3153 kodo sutartiniu ženklu.

Informuojame, kad šiuo metu Ministerija rengia Reglamento GKTR 2.11.03:2014 pakeitimo projektą, todėl prašytume pateikti savo pastabas ir pasiūlymus dėl elektros tinklų žymėjimo topografiniuose ir / ar inžineriniuose planuose. Ministerija, įvertinusi Jūsų pateiktus pasiūlymus ar pastabas, parengtą šio reglamento projektą pateiks Jums derinti.

Jeigu nesutinkate su šiuo atsakymu, Jūs turite teisę per vieną mėnesį skųsti jį Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai (adresu: Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (adresu: Žygimantų g. 2, Vilnius).

Viceministras Evaldas Gustas

Jolita Aldonienė, tel. (8 5) 210 0528

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Go back to top