LGMS tęsia veiklą visuomeninėje taryboje

„Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjunga” tęsia veiklą visuomeninėje taryboje, skirtoje nagrinėti geodezijos, nekilnojamojo turto kadastro ir žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo veiklos sritis reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo galimybes.

I-062_ZUM_Dėl_atstovų_visuomeninėje_taryboje_2D-5372E

R-050_ŽŪM_Dėl dalyvavimo visuomeninėje taryboje 2017

Oficialu: Bylos gali būti teikiamos derinti ne elektroninėmis priemonėmis iki 2017-07-01

Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjunga 2016-12-30 gavo oficialų NŽT patvirtinimą, kad iki 2017-07-01 žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos gali būti rengiamos ir teikiamos Nacionalinei žemės tarnybai tikrinti ne elektroninėmis priemonėmis.

I-063_NŽT_Dėl_NTKN_63-1_punkto_įgyvendinimo_1SD-6485.pdf

Paskelbtas geodezijos ir kartografijos įstatymo keitimo projektas

2016-12-28 Žemės ūkio ministerija paskelbė „LIETUVOS RESPUBLIKOS GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS ĮSTATYMO NR. IX-415 PAKEITIMO ĮSTATYMO“ projektą.

Įstatymo projekto tikslai išdėstyti lydraštyje.

Atkreipiame dėmesį į aiškinamojo rašto 13 punktą „Įstatymų projektų rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados“ – „Įstatymų projektų rengimo metu specialistų vertinimų ir išvadų nebuvo gauta.“

Kad šis teiginys netaptų galutiniu, kviečiame kolegas iki 2017-01-11 teikti savo pastabas ir pasiūlymus Sąjungai arba tiesiogiai teisės akto projekto puslapyje.

 

Linksmų Šv. Kalėdų ir prasmingų Naujųjų metų!

LGMS logotipas

Go back to top