Su Šv. Velykomis!

LGMS 2017 metų visuotinis narių susirinkimas

alytaus_pirtisVisuotinis LGMS susirinkimas įvyks 2017 m. balandžio mėn. 28 d., penktadienį.

Susirinkimo oficialioji dalis vyks Alytaus pirtyje „Prieplauka“Tilto g. 2, Alytus 62105.

Susirinkimo vakaronė – „Prieplaukoje“, nakvynė – Alytaus Guesthouse, Vilniaus g. 18, Alytus 62112.

Narių registracija – 10.30-11.00.


Susirinkimo programa

  • Valdybos ataskaita
  • Pirmininko ataskaita
  • Revizoriaus ataskaita
  • Kiti klausimai
  • Vakaronė ir nakvynė

Kiekvienam dalyviui vakarienei ir nakvynei reikėtų turėti €50.

Susirinkime dalyvauja tik LGMS nariai.


Susirinkimo programos diskusiją ir daugiau informacijos rasite LGMS forume.

Kilus klausimams skambinti sąjungos pirmininkui Arvydui Žižiūnui, 8-686-13932.

VŽF sukūrė „Pasitikėjimo liniją“

LGMS džiaugiasi valstybės įmonės „Valstybės žemės fondas“ progresu – atsiradusia „Pasitikėjimo linija“, kurioje bus galima anonimiškai pranešti apie VĮ „Valstybės žemės fondas“ darbuotojų neteisėtus veiksmus ar neveikimą, o taip pat netinkamą pareigų vykdymą, piktnaudžiavimą suteiktais įgaliojimais, ar apie veiksmus, susijusius su korupcija.

170313 VŽF atsakymas dėl pasitikėjimo linijos sukūrimo

LGMS pakviesti į susitikimą su VĮ „Registrų centras“ atstovais

2017-12-14 LGMS kreipėsi raštu Nr. R-055 į LR Teisingumo ministeriją dėl VĮ „Registrų centras“ veiklos.

Teisingumo ministerijos iniciatyva 2017-03-07 įvyks VĮ „Registrų centras“ susitikimas su LGMS atstovais.

R-055_170214_LGMS_TM_Dėl_NT_kadastro_duomenų_teikimo_tobulinimo

 

Go back to top